Avancerad visualisering vid ingrepp

Uppnå resultat enklare.

I många fall kan interventionella procedurer vara en gynnsammare behandlingsform än kirurgi. Med en tydlig roadmap kan du enklare och snabbare utföra behandling på en viss plats. AW-program hjälper dig med planering, vägledning och utvärdering av genomförandet av interventionella procedurer som utförs med interventionella röntgensystem.
Uppnå resultat enklare.

I många fall kan interventionella procedurer vara en gynnsammare behandlingsform än kirurgi. Med en tydlig roadmap kan du enklare och snabbare utföra behandling på en viss plats. AW-program hjälper dig med planering, vägledning och utvärdering av genomförandet av interventionella procedurer som utförs med interventionella röntgensystem.