Neurologi – avancerad visualisering

Från akuta till långsiktiga bedömningar.

På akutmottagningen måste du få tillgång till korrekt diagnostisk information snabbt för att kunna göra tillförlitliga bedömningar av stroke eller andra akuta tillstånd. Kroniska neurologiska åkommor innebär komplexa utmaningar vad gäller kvantifiering av sjukdomens förlopp eller svårighetsgrad. Kliniska AW-program hjälper dig att göra snabba, exakta bedömningar i akutsituationer och hantera långvariga neurodegenerativa sjukdomar på ett effektivare sätt.
Från akuta till långsiktiga bedömningar.

På akutmottagningen måste du få tillgång till korrekt diagnostisk information snabbt för att kunna göra tillförlitliga bedömningar av stroke eller andra akuta tillstånd. Kroniska neurologiska åkommor innebär komplexa utmaningar vad gäller kvantifiering av sjukdomens förlopp eller svårighetsgrad. Kliniska AW-program hjälper dig att göra snabba, exakta bedömningar i akutsituationer och hantera långvariga neurodegenerativa sjukdomar på ett effektivare sätt.

Find More Imaging Software by Clinical Area