Mångsidiga verktyg för kvantitativ PET-bildhantering.

Information om den metaboliska effekten för en viss behandling ger dig möjlighet att justera behandlingsstrategier innan fysiska effekter uppstår. Med hjälp av AW-efterbearbetningsprogram för PET för onkologi, neurologi, kardiologi kan du bedöma fysiologi och korrelera PET-bildhanteringsresultat med CT- och MR-bildundersökningar för att fastställa anatomisk referens.
Mångsidiga verktyg för kvantitativ PET-bildhantering.

Information om den metaboliska effekten för en viss behandling ger dig möjlighet att justera behandlingsstrategier innan fysiska effekter uppstår. Med hjälp av AW-efterbearbetningsprogram för PET för onkologi, neurologi, kardiologi kan du bedöma fysiologi och korrelera PET-bildhanteringsresultat med CT- och MR-bildundersökningar för att fastställa anatomisk referens.