Mer exakt strålbehandling.

Varje diagnostisk bildhanteringsmodalitet sätter fokus på specifika anatomiska eller fysiologiska anomalier. Korrekt leverans av strålbehandling är avgörande för ett lyckat utfall för patienten. AW har program som slår samman resultat från flera modaliteter och gör det möjligt att tillhandahålla information som är till hjälp vid behandlingsplanering.
Mer exakt strålbehandling.

Varje diagnostisk bildhanteringsmodalitet sätter fokus på specifika anatomiska eller fysiologiska anomalier. Korrekt leverans av strålbehandling är avgörande för ett lyckat utfall för patienten. AW har program som slår samman resultat från flera modaliteter och gör det möjligt att tillhandahålla information som är till hjälp vid behandlingsplanering.

Sök efter fler bildhanteringsprogram per modalitet