Kärl – avancerad visualisering

Sätt standarden för kärlutvärderingar.

Kärlsjukdomar, från hjärt- och kärlrelaterade tillstånd och sjukdomar i perifera kärl till lungkärlssjukdomar, utgör de vanligaste hälsoproblemen i världen idag. Tillgängliga AW-program ger effektiviserade kärlbedömningsarbetsflöden och hjälper dig att skapa mer heltäckande, detaljerade rapporter.
Sätt standarden för kärlutvärderingar.

Kärlsjukdomar, från hjärt- och kärlrelaterade tillstånd och sjukdomar i perifera kärl till lungkärlssjukdomar, utgör de vanligaste hälsoproblemen i världen idag. Tillgängliga AW-program ger effektiviserade kärlbedömningsarbetsflöden och hjälper dig att skapa mer heltäckande, detaljerade rapporter.

Find More Imaging Software by Clinical Area