Centricity™ Open PACS AI-lösning

Edison Open AI Orchestrator är del av Edison-serien från GE Healthcare och har utformats för smidig integrering av kliniska program i arbetsflödet vid radiologiska tillämpningar.

Edison Open AI Orchestrator är del av Edison-serien från GE Healthcare och har utformats för smidig integrering av kliniska program i arbetsflödet vid radiologiska tillämpningar.


Våga ändra arbetsflödet med hjälp av artificiell intelligens

Som radiolog räcker det inte bara med att bedöma patientinformationen och ge differentialdiagnostik, du måste även hålla koll på vilka fall som ska granskas vid en viss tidpunkt. Centricity™ Open PACS AI-lösningen kombinerar kraften hos AI med stabila automatiseringsverktyg, vilket ger funktioner som tidigare inte var möjliga.

Resultatet är en ny integrerad och samverkande användarupplevelse där du som radiolog kan:

  • Optimera prioriteringen av undersökningar
  • Identifiera högriskpatienter tidigare med hjälp av kliniska program baserade på artificiell intelligens
  • Använda AI-program för att fatta välgrundade beslut under registreringen
  • Tillhandahålla kvalitetskontrollprogram.
  • Radiology. På dina villkor.

  • Läkare. Med stöd.

  • Omfattande lösning som kommer att bli skalbar

  • Bred expertis och smidig hantering.

Resurser

Broschyr om Centricity PACS AI

Download

Broschyr om Edison Open AI Orchestrator

Download

Relaterade produkter

Workflow Manager kommer inte att vara tillgänglig i EMEA-området år 2020. Lanseringen är satt till år 2021.

1. Enterprise Datalogue är en lösning som innehåller Centricity Enterprise Archive och Centricity Universal Viewer ZFP

2. Edison Datalogue Connect är inte medicinsk utrustning och får inte användas för att ställa sjukdomsdiagnoser eller diagnoser av andra tillstånd och inte heller användas som behandling eller förebyggande behandling av sjukdom.