Vår produktportfölj med system för vilo-EKG är utformad för att ge förbättrad klinisk noggrannhet och anslutning till avancerade dataanalysverktyg, så att du kan fatta beslut på ett tillförlitligare sätt. Våra vilo-EKG:n är väl lämpade för en mängd olika patienter och olika typer av kliniska behov.
Vår produktportfölj med system för vilo-EKG är utformad för att ge förbättrad klinisk noggrannhet och anslutning till avancerade dataanalysverktyg, så att du kan fatta beslut på ett tillförlitligare sätt. Våra vilo-EKG:n är väl lämpade för en mängd olika patienter och olika typer av kliniska behov.

Produkter