Doshantering

Bättre resultat med hjälp av teknik, analys och utbildning.

Doshantering

Det har skett en ökning av den allmänna medveten om patientstrålningsexponering, dels på grund av medieuppmärksamhet och dels genom kampanjerna Image Gently® och Image Wisely®. Flera delstater (i USA) har godkänt lagar som anger att stråldoser måste spåras, och nyligen publicerade The Joint Commission nya krav för övervakning och registrering av exponering för patienten. Electrical Manufacturers Associations MITA-samarbete (Medical Imaging & Technology Alliance) fortsätter sitt arbete med dosreduktion i enlighet med MITA Smart Dose, en standard som ger sjukvårdspersonal ytterligare ett verktyg för att optimera och hantera doser i CT-skanning.

Det kräver tid, resurser och uthållighet att utveckla ett effektivt doshanteringsprogram. Det kan finnas betydande tekniska och kulturrelaterade utmaningar att övervinna. Några exempel på frågor som måste tas under övervägande:

 • Används vuxenprotokoll för barn?
 • Uppfyller de barnskanningar vi gör rekommendationerna i Image Gently?
 • Vilka är de vanligaste skanningarna på akutavdelningen och vad är standarddosen?
 • Hur noggrant centrerar tekniker patienter i CT?
 • Används programvara för iterativ rekonstruktion på rätt sätt istället för protokoll med högre dos?
 • Återspeglar CT-studier ACR- och AAPM-dosriktlinjerna?
 • Förekommer det problem med ”högutnyttjande” vid CT-skanning på akutavdelningen?
 • Hur står sig dosering i äldre system i jämförelse med nyare skannrar – behöver vi uppgradera?
 • Vilken patientstorlek och -ålder hanterar vi normalt? Använder vi en lämplig dosskala?
 • Hur kan vi säkerställa identifiering av alla indikatorhändelser eller rapporterbara CV-/IR-studier?
 • Används CT-protokoll med mA-modulering för lämplig dosjustering och förbättrad bildkvalitet?

Utmärkt doshantering

Kom igång idag

Förbättrad doshantering börjar med en strategi.

Programmet för utmärkt doshantering ger insikter och rekommendationer för integrering av ledarskap, praxis och teknik till ett effektivt program för strålningshantering med höga prestanda. Genom att jämföra nuvarande prestanda med riktlinjer för branschen och bästa/bättre praxis kan vi hjälpa dig att balansera doshanteringsprioriteringar för hela sjukhuset eller vårdsystemet.

Program för strålningshantering med höga prestanda utgår från skärningspunkten mellan tre dimensioner.

Var börjar du? Genom att gå igenom dina nuvarande stråldoshanteringsprocesser med programmet för utmärkt doshantering.

Med den här heltäckande CT-metoden får du en utgångspunkt för implementering av programmet för strålningshantering:

 • Utvecklat baserat på riktlinjer för branschen, direkta observationer av bästa/bättre praxis och GE-sponsrad forskning
 • Består av 87 element i tre dimensioner av doshantering: Ledarskap, praxis och teknik
 • Genomförs med intervjuer på plats med din personal

I programmet för utmärkt doshantering ligger fokus på att mäta din nuvarande stråldospraxis med hjälp av data och analyser för identifiering av möjligheter och fokusering av insatser på att korrigera fel och hjälpa dig att upprätta en kvalitetsförbättringsplan för leverans av bildhantering utan kompromisser.

Steg 1: Mät
Börja med grunderna för mätning av stråldos och mätning av prestanda för dina nuvarande doshanteringsprocesser.
Läs mer >>

Steg 2: Hantera
Nu när du har tillgång till stråldosdata, vad gör du med dem? Förstå data och analyser, så att du kan minska onödig strålning genom att säkerställa att protokoll, procedurer och bästa praxis följs.
Läs mer >>

Steg 3: Optimera
Skapa en kvalitetsförbättringsplan som möjliggör heltäckande optimering för leverans av exakt rätt dos för ett korrekt kliniskt resultat varje gång.
Läs mer >>

DoseWatch

En lösning med integrerad strålning och kontrastdoshantering för alla dina strålningsutsändande medicintekniska produkter.

DoseWatch är en företagsövergripande doshanteringslösning som är utformad för automatisk insamling och analys av patientstrålning och jodexponering för bildhanteringsmiljöer för flera inrättningar, flera modaliteter och flera leverantörer.1

Mer information om DoseWatch >>

DoseWatch Explore-översikt

DoseWatch Explore är en webbaserad, molndistribuerad introduktionsprogramvara för doshantering för spårning, analys och rapportering av data på praktiknivå för CT-system från GE. Med den här programvaran samlas stråldosdata1 in direkt från CT-skannern från GE och sedan sammanfattas och presenteras data via ett webbprogram.

Med det här introduktionserbjudandet kan du börja införa initiala förbättringar av doshantering och driva på genomförande av förändringar inom organisationen, vilket i slutänden ger förbättrad patientvård med avseende på strålningsdoser.

Mer information om DoseWatch Explore >>

1. Med modulen för kontrastdatahantering samlas kontrastdata in automatiskt för integrerade injektorer av klass 4 endast för CT-skannrar från GE, och dessa data är tillgängliga för manuell inmatning i andra modaliteter som är anslutna till DoseWatch via modulen för kontrastdatahantering. Dosspårning för nukleärmedicin är tillgänglig för PET och PET/CT endast för procedurer med en injektion.

Smart Dose-teknik

Kom igång idag

Smart Dose-teknik hjälper dig att minska patientens exponering.

Intelligent teknik som är utformad för att hjälpa dig att ta bilder av hög kvalitet med lägre strålningsdoser, vilket bidrar till korrekta diagnoser och lägre exponeringsnivåer för patienterna.


Datortomografi

Vår serie med intelligenta CT-verktyg är utformade för att ge diagnostisk säkerhet med lägre strålningsnivåer1.

Över 47 miljoner patienter hittills i fler än 4 600 system över hela världen
ASiR*
Veo*
ASiR-V*

Exponeringskontroll
3D mA-modulering
Dynamisk z-axelspårning
Organ Dose-modulering
SnapShot* Pulse
SnapShot Freeze

Protokoll
Referensprotokoll för vuxna och barn
Färgkodning för barn
Procedurbaserade protokoll

Medvetenhet och rapportering
Dosuppskattning före skanning
Doskontroll
Strukturerad DICOM-dosrapportering

Mer information om Smart Dose-teknik för CT >>

1. Inte alla Smart Technologies-alternativ finns tillgängliga för alla produkter. Kontakta en GE Healthcare-säljrepresentant för att få mer information.


Interventionell

Optimera och anpassa dosinställningarna vid bordet samtidigt som du bibehåller den kliniska information som krävs för att fatta välgrundade beslut.

Lösningar för dosmedvetenhet
Ger vårdorganisationer insiktsfull och omfattande dosinformation och möjliggör en proaktiv metod för strålhantering baserad på data och analys. Läs mer >>

Teknik för doseffektivitet
Avancerad teknik för interventionella och kardiovaskulära procedurer som har utformats för att ge den bildskärpa som du behöver och samtidigt göra det möjligt att hålla dosen så låg som möjligt. Läs mer >>


Mammografi

Fokus på kvinnohälsa – från bildtagning med låg dos till en innovativ, interaktiv inställning till mammografi – omdefinierar patientupplevelsen.

Senographe Essential
Ett digitalt mammografisystem som är en uppgraderingsbar plattform utformad för att ge klinisk tillförlitlighet och det du behöver för att ge vård av hög kvalitet. Med Senographe Essential kan du utföra en mängd olika bröstprocedurer, från procedurer på mottagningen eller mobil screening till avancerade diagnostiska procedurer.

Detektorn ger hög DQE på grund av oberoende konverteringsteknik för effektiv bildtagning vid låg dos.

GE:s automatiska AOP-exponeringsläge baserat på bröstdensitet ger optimerad och konsekvent bildkvalitet samtidigt som den genomsnittliga körteldosen minimeras.

Röntgenröret med en unik rodiumanod ger ett spektrum med hög renhetsgrad för optimal kontrast vid låg dos för täta bröst.

Mer information om Senographe Essential >>


Radiografi och fluoroskopi

Våra radiografi- och fluoroskopilösningar är utformade för att hjälpa dig att göra mer med mindre – utan att kompromissa med vården. Du får prestanda- och produktivitetshöjande funktioner i system som ger enastående bildkvalitet med i kombination med doseffektivitet.

Precision RXi – kompakt, mångsidigt och fjärrstyrt radiografi- och fluoroskopisystem som tillgodoser dina kliniska behov.

Läs mer >>

Dosutbildning

Doshanteringsutbildning som underlättar för personal att följa riktlinjerna från The Joint Commission (USA)

Från juli 2015 måste sjukhus och CAH-sjukhus (Critical Access Hospital, USA) följa de reviderade riktlinjerna från The Joint Commission gällande säkerhetsutbildning för personal som arbetar med bildhantering. GE Healthcares erbjudanden om utbildning inom doshanterings- och strålsäkerhetsbegrepp underlättar för personal att öka sin kunskap och förbättra sina rutiner för stråldoshantering, vilket bidrar till att uppnå de kliniska mål som anges i riktlinjerna från The Joint Commission och utveckla en solid doshanteringskultur.

Doshanteringsutbildning – online, på plats och konsultation

GE Healthcares utbildningserbjudanden omfattar program online eller på plats eller konsultationsprogram som bygger upp den grundläggande kunskap som hjälper läkare att förstå betydelsen av strålskydd och doshantering. Några exempel på ämnen som hanteras:

 • Hur fungerar utrustning för diagnostisk bildhantering?
 • Vilka är dosmätvärdena?
 • Hur kalibreras dosnivåer?

Med denna grundläggande kunskap kan kliniker ge tydligare svar på följande frågor:

 • Hur kan ändrade dosnivå- och bildparametrar påverka dos- och bildkvalitet?
 • Hur kan jag ta bilder med mindre variation?

Programmet för utmärkt doshantering – för snabbare kulturförändringar

Programmet för utmärkt doshantering är ett samordnat program med konsultations- och utbildningstjänster som hjälper dig att snabbare genomföra förbättringar, från mätning och spårning av stråldoser till hantering av dem. Våra experter hjälper dig att skapa ett doshanteringsteam och anpassa en flerstegsplan som syftar till att minska variation, hantera risker, effektivisera rapportering och skapa bilder av hög kvalitet med lägsta möjliga dos.

GE:s åtagande

Kom igång idag

GE Healthcares åtagande vad gäller doshantering

På GE Healthcare strävar vi ständigt efter att maximera de fördelar och den tydlighet som medicinsk bildhantering kan ge patientvård. Genom att söka efter svar på frågor och utmaningar relaterade till strålningsexponering använder vi alla tänkbara resurser – från teknik till utbildning och branschpartnerskap – för att ge leverantörer de verktyg de behöver för att uppnå kvalitetsbilder med lägsta möjliga dos.

Mer information om doshantering:

EC-höjdpunkter

Din dos av ECR-höjdpunkter

Vi var hedrade över att flera tidiga användare deltog i GE:s tredje årliga dos- och kontrasthanteringsseminarium och delade med sig av vad som kan vara resultatet av ett heltäckande förhållningssätt vad gäller optimering av stråldos- och kontrastmedelsanvändning, samt doshantering i PET/CT.

Lyssna på Dr. Elizabeth Parizel som talar om de möjliga resultaten av en heltäckande strålnings- och kontrastmedelstrategi.

Lyssna på doktor Kris Van der Moortele som talar om hur administrering av patientspecifik kontrastvolym kan bidra till att standardisera arbetsflöden och bildkvalitet för alla patienter.

Lyssna på Pr Mika Teras som talar om vilka resultat som kan uppnås med tillämpning av en PET/CT-dosstrategi.