Doshantering

Bättre resultat med hjälp av teknik, analys och utbildning.
Bättre resultat med hjälp av teknik, analys och utbildning.

Doshantering

Det har skett en ökning av den allmänna medveten om patientstrålningsexponering, dels på grund av medieuppmärksamhet och dels genom kampanjerna Image Gently® och Image Wisely®. Flera delstater (i USA) har godkänt lagar som anger att stråldoser måste spåras, och nyligen publicerade The Joint Commission nya krav för övervakning och registrering av exponering för patienten. Electrical Manufacturers Associations MITA-samarbete (Medical Imaging & Technology Alliance) fortsätter sitt arbete med dosreduktion i enlighet med MITA Smart Dose, en standard som ger sjukvårdspersonal ytterligare ett verktyg för att optimera och hantera doser i CT-skanning.

Det kräver tid, resurser och uthållighet att utveckla ett effektivt doshanteringsprogram. Det kan finnas betydande tekniska och kulturrelaterade utmaningar att övervinna. Några exempel på frågor som måste tas under övervägande:

 • Används vuxenprotokoll för barn?
 • Uppfyller de barnskanningar vi gör rekommendationerna i Image Gently?
 • Vilka är de vanligaste skanningarna på akutavdelningen och vad är standarddosen?
 • Hur noggrant centrerar tekniker patienter i CT?
 • Används programvara för iterativ rekonstruktion på rätt sätt istället för protokoll med högre dos?
 • Återspeglar CT-studier ACR- och AAPM-dosriktlinjerna?
 • Förekommer det problem med ”högutnyttjande” vid CT-skanning på akutavdelningen?
 • Hur står sig dosering i äldre system i jämförelse med nyare skannrar – behöver vi uppgradera?
 • Vilken patientstorlek och -ålder hanterar vi normalt? Använder vi en lämplig dosskala?
 • Hur kan vi säkerställa identifiering av alla indikatorhändelser eller rapporterbara CV-/IR-studier?
 • Används CT-protokoll med mA-modulering för lämplig dosjustering och förbättrad bildkvalitet?

Utmärkt doshantering

DoseWatch

Smart Dose-teknik

Dosutbildning

GE:s åtagande

EC-höjdpunkter