Edison™ Datalogue™

Mer än bara delning av bilder – Samarbete
Mer än bara delning av bilder – Samarbete

Förenklad innehållshantering och -distribution i hela vårdnätverket.

Läs vad kollegor säger

Discover how Västra Götaland Region (VGR) partnered with GE to develop regional vendor-neutral image and document archive.

Discover how Västra Götaland Region (VGR) partnered with GE to develop regional vendor-neutral image and document archive.
Download
  • De främsta VNA-fördelarna

  • Centricity VNA-funktioner

Edison Datalogue-funktioner

Funktionerna i korthet

Edison Datalogue med Media Manager

Edison Datalogue-resurser

Se hur övergången till framtidens VNA-lösningar ger vårdgivaren möjlighet att implementera nya och mer ekonomiskt hållbara strategier för informationshantering.

Download

Kontakta oss

Relaterade produkter

1. Om internetuppkoppling är möjligt.
2. Edison™ Datalogue™ Connect och Media Manager är inte medicinsk utrustning och får inte användas för att ställa sjukdomsdiagnoser eller diagnoser av andra tillstånd och inte heller användas som behandling eller förebyggande behandling av sjukdom.
©2020 General Electric Company. Med ensamrätt. GE och GE Monogram är varumärken som tillhör General Electric Company.
GE Healthcare är en division inom General Electric Company