Edison™ Datalogue™ Connect

Släpp loss kraften hos GE:s samarbetslösningar för att föra samman alla dina vårdgemenskaper.
Släpp loss kraften hos GE:s samarbetslösningar för att föra samman alla dina vårdgemenskaper.

Samarbeta med hjälp av patientcentrerad och avancerad vårdplanering

  • Dela och samarbeta om bilder, fall och rapporter på ett snabbt och smidigt sätt

  • Case Exchange3

  • Se hur brittiska EMRAD (East Midlands Radiology Consortium) använder Case Exchange för att förbättra sin överföring av kliniska journaler4

Främsta egenskaper

  • Multi-Disciplinary Team-program⁵

Främsta egenskaper

  • Åtkomst för läkare

Främsta egenskaper

  • Patientåtkomst

Främsta egenskaper

Kontakta oss

Relaterade produkter

*Centricity 360 heter nu Edison Datalogue Connect

Edison Datalogue Connect är inte medicinsk utrustning och får inte användas för att ställa sjukdomsdiagnoser eller diagnoser av andra tillstånd och inte heller användas som behandling eller förebyggande behandling av sjukdom.

1. ACR uppskattar 15–25 amerikanska dollar per skiva år 2014: 2 – Wheatons fallstudie

2. Fallstudie av EMRAD:s modernisering av patientdatadelning (JB58939GB)

3. Case Exchange är inte medicinsk utrustning och får inte användas för att ställa sjukdomsdiagnoser eller diagnoser av andra tillstånd och inte heller användas som behandling eller förebyggande behandling av sjukdom.

4. Hur tar jag del av kraften av ett digitalt ekosystem? JB55851XXb

5. Multi-Disciplinary Team-programmet är inte medicinsk utrustning och får inte användas för att ställa sjukdomsdiagnoser eller diagnoser av andra tillstånd och inte heller användas som behandling eller förebyggande behandling av sjukdom.

6. BMC Medicine 2007, ”Multidisciplinary team meetings and their impact on workflow in radiology and pathology departments” Bridget Kane, Saturnino Luz, D Sean O'Briain and Ronan McDermott