Främsta egenskaper

De främsta fördelarna

Kontakta oss

Edison™ Datalogue™ Insights är inte medicinsk utrustning och får inte användas för att ställa sjukdomsdiagnoser eller diagnoser av andra tillstånd och inte heller användas som behandling eller förebyggande behandling av sjukdom.

¹ Edison™ Datalogue™ är inte en medicinteknisk utrustning. Den här lösningen ger dig åtkomst till ett säkert och leverantörsneutralt arkiv och ger möjlighet att utforma ett vårdarbetsflöde med befintliga IT-lösningar utan risk för avbrott.