Vårt utbud av elektrofysiologiska produkter (EP) är utformat för att underlätta kritiskt tänkande med lösningar som hjälper dig att fokusera på patienten istället för processen. Få tydliga data utan problem. Förbättrad signalkvalitet. Intuitiva kontroller nära till hands. Algoritmer för signalbearbetning som kan underlätta diagnos och behandling av även av de svåraste hjärttillstånden.
Vårt utbud av elektrofysiologiska produkter (EP) är utformat för att underlätta kritiskt tänkande med lösningar som hjälper dig att fokusera på patienten istället för processen. Få tydliga data utan problem. Förbättrad signalkvalitet. Intuitiva kontroller nära till hands. Algoritmer för signalbearbetning som kan underlätta diagnos och behandling av även av de svåraste hjärttillstånden.