EP Networking är utformat för att hjälpa dig att effektivisera processer, utföra åtgärder snabbt och minimera eftersläpning. Vår Centricity* Cardiology INW är en mycket skalbar IT-lösning som gör det möjligt för avdelningar av i stort sett alla storlekar att förbättra arbetsflödet.
EP Networking är utformat för att hjälpa dig att effektivisera processer, utföra åtgärder snabbt och minimera eftersläpning. Vår Centricity* Cardiology INW är en mycket skalbar IT-lösning som gör det möjligt för avdelningar av i stort sett alla storlekar att förbättra arbetsflödet.

Produkter