Av elektrofysiologer, för elektrofysiologer – GE Healthcare erbjuder hjärtstimulatorerna EPS320 och StimLab från Micropace med intuitiv design som hjälper kliniska användare med olika nivåer av erfarenhet i kombination med avancerade protokoll- och pacingfunktioner för forskning och komplexa, kliniska tillämpningar. Två nivåer av reservpacing och dubbla reservbatterier ger trygghet och säkerhet. Micropace StimLab**-systemet har en slavdisplay för sängstimulator och en pekskärmskontroll som gör att en kirurgassistent kan justera alla pekskärmsparametrar.
Av elektrofysiologer, för elektrofysiologer – GE Healthcare erbjuder hjärtstimulatorerna EPS320 och StimLab från Micropace med intuitiv design som hjälper kliniska användare med olika nivåer av erfarenhet i kombination med avancerade protokoll- och pacingfunktioner för forskning och komplexa, kliniska tillämpningar. Två nivåer av reservpacing och dubbla reservbatterier ger trygghet och säkerhet. Micropace StimLab**-systemet har en slavdisplay för sängstimulator och en pekskärmskontroll som gör att en kirurgassistent kan justera alla pekskärmsparametrar.