IGS för interventional kardiologi

Som interventionell kardiolog vill du effektivt och säkert diagnostisera och behandla alla dina patienter, även de mest utmanande, med bästa möjliga bildkvalitet. Allt eftersom verksamheten växer behöver du utföra fler komplexa procedurer såsom bifurkationer, CTO och strukturella hjärtinterventioner. Förbättrad visualiserings- och arbetsflödesintegration är nyckeln till att uppnå det här målet.
Som interventionell kardiolog vill du effektivt och säkert diagnostisera och behandla alla dina patienter, även de mest utmanande, med bästa möjliga bildkvalitet. Allt eftersom verksamheten växer behöver du utföra fler komplexa procedurer såsom bifurkationer, CTO och strukturella hjärtinterventioner. Förbättrad visualiserings- och arbetsflödesintegration är nyckeln till att uppnå det här målet.

Produkter