Underlättar kritiskt tänkande så att du kan fokusera på patienten istället för processen.

Ge Healthcares doseffektiva, interventionella röntgensystem med höga prestanda har en stor mängd olika funktioner för elektrofysiologi som underlättar för operatören att utföra de mest komplexa procedurerna.

Underlättar kritiskt tänkande så att du kan fokusera på patienten istället för processen.

Ge Healthcares doseffektiva, interventionella röntgensystem med höga prestanda har en stor mängd olika funktioner för elektrofysiologi som underlättar för operatören att utföra de mest komplexa procedurerna.

Produkter