IGS för Hybrid

Hybrid OR är en flexibel miljö med en uppsättning utökade funktioner som ger dig support vid komplexa endovaskulära procedurer och minimalt invasiva ingrepp.
Hybrid OR är en flexibel miljö med en uppsättning utökade funktioner som ger dig support vid komplexa endovaskulära procedurer och minimalt invasiva ingrepp.

Produkter