IGS för Hybrid

Hybrid OR är en flexibel miljö med en uppsättning utökade funktioner som ger dig support vid komplexa endovaskulära procedurer och minimalt invasiva ingrepp.

Produkter