IGS för interventionell onkologi

InnovaTM Image Guided Systems (IGS) för interventionell onkologi ger utmärkt bildkvalitet med en exceptionell doseffektivitet. Erhåll exeptionell organtäckning för tumörembolisering, ablationsteknik och 3D-vägledning. Vårt flaggskepp Innova IGS 540 med tillvalet Innova CT förbättrar visualiseringen av mjuk vävnad vid bildtagning av vävnader med både hög och låg attenuering.
InnovaTM Image Guided Systems (IGS) för interventionell onkologi ger utmärkt bildkvalitet med en exceptionell doseffektivitet. Erhåll exeptionell organtäckning för tumörembolisering, ablationsteknik och 3D-vägledning. Vårt flaggskepp Innova IGS 540 med tillvalet Innova CT förbättrar visualiseringen av mjuk vävnad vid bildtagning av vävnader med både hög och låg attenuering.

Produkter