IGS för interventionell onkologi

InnovaTM Image Guided Systems (IGS) för interventionell onkologi ger utmärkt bildkvalitet med en exceptionell doseffektivitet. Erhåll exeptionell organtäckning för tumörembolisering, ablationsteknik och 3D-vägledning. Vårt flaggskepp Innova IGS 540 med tillvalet Innova CT förbättrar visualiseringen av mjuk vävnad vid bildtagning av vävnader med både hög och låg attenuering.

Produkter