IGS för interventionell radiologi och onkologi

Se. Vägen framåt. Tydligt. Interventionella röntgensystem (Image Guided Systems, IGS) har utvecklats med GE:s senaste teknik och avancerade mjukvaruapplikationer vilka hjälper dig att utöka dina kliniska möjligheter allt eftersom dina undersökningsmetoder utvecklas.
Se. Vägen framåt. Tydligt. Interventionella röntgensystem (Image Guided Systems, IGS) har utvecklats med GE:s senaste teknik och avancerade mjukvaruapplikationer vilka hjälper dig att utöka dina kliniska möjligheter allt eftersom dina undersökningsmetoder utvecklas.

Produkter