IGS för interventionell radiologi och onkologi

Se. Vägen framåt. Tydligt. Interventionella röntgensystem (Image Guided Systems, IGS) har utvecklats med GE:s senaste teknik och avancerade mjukvaruapplikationer vilka hjälper dig att utöka dina kliniska möjligheter allt eftersom dina undersökningsmetoder utvecklas.

Produkter