Mac-Lab hemodynamiskt registreringssystem

Mac-Lab™ används inom arbetsflödena i hemodynamiska labb och gör det möjligt att samarbeta bättre med fjärrarbetsstationer i nätverket. Upplev smidig datahantering och dokumentation med möjlighet att granska fall (både interna och externa) så gott som i realtid.
Mac-Lab™ används inom arbetsflödena i hemodynamiska labb och gör det möjligt att samarbeta bättre med fjärrarbetsstationer i nätverket. Upplev smidig datahantering och dokumentation med möjlighet att granska fall (både interna och externa) så gott som i realtid.

Mac-Lab kan användas för allt från inskrivning och diagnostisering till behandling och fakturering. Optimera arbetsflödet för att öka produktiviteten. Få en smidigare rapportering med hjälp av integrerad dokumentation, standardiserad insamling av information vid patientnära vård och datakurvor. Mac-Lab är enkel att använda vid samarbete och ger dig åtkomst till relevant information när som helst och var du än befinner dig, så att du kan fokusera på patienten.
 • Invasivt nätverk

 • 3D-kartläggning

 • Ablationsgenerator

 • CVIS

 • Elektroniska patientjournaler

 • FFR-system

 • Informationssystem på sjukhus

 • Bildkällor

 • IVUS

 • NCDR-arkiv

 • Patientmonitorer

 • Pediatriska rapporter

 • Röntgen

Relaterade produkter