Den verkliga potentialen med nuklearmedicin är att den möjliggör verkliga upptäckter. En verklig upptäckt är något speciellt, eftersom den ger reproducerbara bevis som avslöjar en större sanning om människokroppen. En sanning som inte bara kan förändra livet för en patient utan även gå bortom en enskild person och komma alla patienter till nytta.

Allt vi gör är i syfte att ge dig de verktyg som du behöver för att kunna göra verkliga upptäckter. Inom nukleärmedicin innebär det ett åtagande att göra tekniken mer tillgänglig och öka resultatens värde för remitterande läkare. Resultatet av det här åtagandet är en stor mängd olika typer av teknik som är utformade för att hjälpa dig att uppnå bättre vårdresultat.

VERKLIGA UPPTÄCKTER VÄNTAR

LÄS MER OM HUR VI MÖJLIGGÖR VERKLIGA UPPTÄCKTER MED HJÄLP AV NUKLEARMEDICIN

 

×

VERKLIGA UPPTÄCKTER VÄNTAR

Det krävs en viss typ av sinnelag för att sträva efter verkliga upptäckter. Inom nuklearmedicin rör det sig om de kliniska forskarna som strävar efter att skapa nya standarder för vård, de praktiserande läkarna som arbetar för att uppnå bättre resultat för de patienter som de träffar varje dag och kardiologerna som strävar efter att få större kunskap om hjärtat. Även om de alla har samma mål har de olika behov och de kan inte alla tillgodoses med ett system eller en teknik.

Nuklearmedicin är ett utmärkt val för läkare i framkanten av läkarvetenskapen. Den har många olika tillgängliga radioisotoper med olika energiemissionsnivåer och längre halveringstider. Den har även den flexibilitet som krävs för att utforska flera olika möjligheter i en enskild session. Det här är några av anledningarna till att vi har åtagit oss att förverkliga den fullständiga potentialen – som växer – för den här modaliteten.

Det här åtagandet innebär att göra nuklearmedicin mer lättillgängligt och utveckla modulen så att remitterande läkare får mer användbara resultat. Det innebär sänkning av de dagliga driftkostnaderna och innovationer inom fyra viktiga områden: bildkvalitet, dosreducering, insamlingstider och kvantitativa tillämpningar. Allt detta leder till bättre kliniska och ekonomiska resultat.

Det omfattar även vår vision om en helt digital nuklearmedicinupplevelse. En upplevelse som börjar med förstklassig maskinvara och programvara som samlar in dina data i molnet och sedan omvandlar dessa data till konkreta insikter genom deep learning och analys. Alla våra system är utformade för att direkt dra nytta av den här helt digitala visionen. Om du även är intresserad av teknik för digital detektering kan du välja mellan ett system som redan är utrustat med CZT-baserade digitala detektorer eller ett anpassningsbart system som är förberett för digital detektering.

Oavsett vilken nuklearmedicinteknik du väljer får du de verktyg som du behöver för att kunna göra viktiga upptäckter.

Korrekt kvantifiering

Hög bildkvalitet

Snabbare undersökningar

Doseffektivitet

Utökad åtkomst

Helt digital upplevelse

Klicka på valfri produkt nedan för att få mer information.

800 Serien

 

Xeleris 4 DR

 

Hjärtbildframställning

RELATERADE LÄNKAR