Den stora potentialen för PET är att möjliggöra verkliga upptäckter. En verklig upptäckt är något speciellt, eftersom den ger reproducerbara bevis som avslöjar en större sanning om människokroppen. En sanning som inte bara kan förändra livet för en patient utan även gå bortom en enskild person och komma alla patienter till nytta.

Allt vi gör är i syfte att ge dig de verktyg som du behöver för att kunna göra verkliga upptäckter.

  

För PET krävs ett åtagande om att göra PET-spårämnesframställning både tillgängligt och tillförlitligt. Med detta som vårt fokus i över 30 år har vi utvecklat ett stort antal olika tekniker för PET-spårämnesframställning som står under ständig utveckling och den enda heltäckande PET-lösningen i branschen. Allt är utformat för att du ska kunna komma igång med PET-avdelningen direkt.

VERKLIGA UPPTÄCKTER VÄNTAR

LÄS MER OM HUR VI MÖJLIGGÖR VERKLIGA UPPTÄCKTER MED PET-RADIOFARMACI
PET MIP-bild som visar utbrett [68Ga]Ga-DOTA-TATE-upptag i levern.
PET MIP-bild som visar utbrett
[68Ga]Ga-DOTA-TATE-upptag i levern.

Det har aldrig varit mer lämpligt att utforska den kliniska potentialen för 68Ga. Denna nuklid har visat sig vara otroligt lovande, men användningen har begränsats eftersom framställning av den kräver en dyrare generator som är svår att anskaffa. Med vår teknik för PET-spårämnesframställning är så inte längre fallet. Våra cyklotroner i PETtrace™ 800-serien har 68Ga-produktionskapacitet. Det innebär att du inte behöver förlita dig på en intern generator för att framställa denna kortlivade radioisotop. Du kan använda cyklotronen, som är en mycket kostnadseffektivare och effektivare lösning. Nu kan du dessutom rena och märka den med en enda kassett i vår automatiserade FASTlab™ Developer-kemiplattform. De här teknikerna för PET-spårämnesframställning öppnar tillsammans upp helt nya möjligheter för verkliga upptäckter med 68Ga-märkta föreningar.

Utvecklingen för 68Ga i PET

Produkter

Clarity Blog

The latest trends in MI and CT innovations.

Learn More