Den stora potentialen för PET är att möjliggöra verkliga upptäckter. En verklig upptäckt är något speciellt, eftersom den ger reproducerbara bevis som avslöjar en större sanning om människokroppen. En sanning som inte bara kan förändra livet för en patient utan även gå bortom en enskild person och komma alla patienter till nytta.

Allt vi gör är i syfte att ge dig de verktyg som du behöver för att kunna göra verkliga upptäckter.

  

För PET krävs ett åtagande om att göra PET-spårämnesframställning både tillgängligt och tillförlitligt. Med detta som vårt fokus i över 30 år har vi utvecklat ett stort antal olika tekniker för PET-spårämnesframställning som står under ständig utveckling och den enda heltäckande PET-lösningen i branschen. Allt är utformat för att du ska kunna komma igång med PET-avdelningen direkt.

VERKLIGA UPPTÄCKTER VÄNTAR

LÄS MER OM HUR VI MÖJLIGGÖR VERKLIGA UPPTÄCKTER MED PET-RADIOFARMACI

Produkter

Clarity Blog

The latest trends in MI and CT innovations.

Learn More