Applied Intelligence

Den analys- och AI-hjärna som driver många GE Healthcare applikationer och enheter.

Den analys- och AI-hjärna som driver många GE Healthcare applikationer och enheter.


Sjukhus genererar enorma mängder sjukvårdsdata. Dessa data kräver analys för att få rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt. Vid tillämpad intelligens används analysfunktioner – till exempel artificiell intelligens (AI), maskininlärning och djupinlärningsalgoritmer och modeller – för att identifiera insikter, mönster och förslag. Dessa insikter distribueras via applikationer, enheter och tjänster som förbättrar och förstärker kliniskt, ekonomiskt och verksamhetsrelaterat beslutsfattande.