Mobila Röntgensystem

Mobila Röntgensystem används för bildtagning på hela sjukhuset, från slutenvård, NIVA och operationssalar till akutvård. Behovet av patientnära, snabb och tillförlitlig bildtagning med hög bildkvalitet växer allt eftersom tekniken går från analoga kassetter/CR-kassetter till trådlösa detektorer
Mobila Röntgensystem används för bildtagning på hela sjukhuset, från slutenvård, NIVA och operationssalar till akutvård. Behovet av patientnära, snabb och tillförlitlig bildtagning med hög bildkvalitet växer allt eftersom tekniken går från analoga kassetter/CR-kassetter till trådlösa detektorer