Vi har åtagit oss att upprätta en hälsosam utvecklingsmiljö i alla skeden av graviditeten, de första dagarna i livet och vid eventuella kritiska ögonblick för spädbarnet.
 • Kombinationskuvös

  Giraffe OmniBed Carestation

  A full-featured incubator and radiant warmer in one, making the Giraffe OmniBed Carestation from GE Healthcare micro-environment very special.
 • Kuvöser

  Giraffe Incubator Carestation

  The Giraffe* Incubator Carestation* combines advanced technology creating the Path to Positive Growth and Neurodevelopment.
 • Öppen kuvös

  Giraffe Warmer

  The Giraffe* Warmer provides a warm, comfortable, developmentally supportive environment for the baby.
 • Neonatal intensivvård

  CARESCAPE ONE Monitor

  The CARESCAPETM ONE system lets you use the same standardized monitor for all in-hospital transport needs. Intuitively designed with smart parameter technolo...

 • Neonatal transport inom sjukhuset

  Giraffe Shuttle

  The Giraffe Shuttle* provides seamless continuity of care when transporting infants from one care area to another.
 • System för neonatal HLR

  Lullaby Resus Plus

  Newborn primary care with clinical excellence, caregiver comfort and safety by design.
 • Ljusbehandling

  BiliSoft Phototherapy System

  The BiliSoft* Phototherapy System provides intensive phototherapy while supporting developmental and family-centered care.
 • Förlossning

  Novii Wireless Patch System

  The Novii ™ Wireless Patch System is a maternal/fetal monitor that noninvasively measures and displays fetal heart rate, maternal heart rate and uterine activity&mda...
 • Neonatal gulsotsbehandling

  Lullaby LED Phototherapy System

  Delivers high-performance, high-intensity phototherapy with whisper-quiet and low-cost operation and 28% faster serum bilirubin breakdown.
 • Perinatalt andningsstöd

  CARESCAPE* R860 for Neonates

  Get an adaptable and flexible solution for your NICU with the CARESCAPE* R860 for Neonates critical care respiratory ventilator.
 • Antepartum och högriskgraviditeter

  Corometrics 170 Series Foetal Monitor

  Get the information to make quick, accurate and cost-effective clinical assessments for exceptional obstetric outcomes.
 • GE Healthcare är bronspartner inom EFCNI

  European Foundation for the Care of Newborn Inpants (EFCNI) är den första europeiska organisation och nätverk som representerar prematura och nyfödda barns och deras familjers intressen. Den sammanför föräldrar, sjukvårdsexperter från olika discipliner och forskare med det gemensamma målet att förbättra hälsan på lång sikt för prematura och nyfödda barn. EFCNI:s vision är att säkerställa bästa möjliga start i livet för alla barn.
  Learn more
 • Värmereglering

  Utvärdera värmeregleringskapaciteten för hybridkuvöser för nyfödda baserat på teknik, testning och dokumenterad användning.

  Det här faktabladet innehåller flera viktiga påståenden och ytterligare information om klinisk forskning:

  Giraffe OmniBed ger termisk och fysiologisk stabilitet och kan användas som en sluten- öppen samt transportkuvös (inom sjukhuset)3. Klinisk forskning har visat minst 15 % förbättrat resultat (till exempel för kroppstemperatur4, tillväxt, viktstabilisering) och erbjuder 0,49 grader högre temperatur för barnet under transport inom sjukhuset (Giraffe OmniBed utan ström)5


  3 -M. Gaylord, L. Mefford, J. Stafano, K. Leef, L. Lynam. ”An Evaluation of a New Device in Maintaining Thermal and Physiological Homeostasis in Human Newborns.” NANN, 2001
  2. 4-Kim SM et al. Förbättrade vård- och tillväxtresultat tack vare användning av hybridkuvöser med luftfuktare hos för tidigt födda spädbarn. Pediatrics 125(1), 137-145, 2010 5- F. Loersch, M Schindler, K. Starr of GE Healthcare, J. Moore, L Lynam Bayne. ”Risk Factors for intra-hospital transport of newborn patients: A new solution to an old problem.” Journal of Neonatal Nursing (2011) 17, 203-214

 • Värmeskydd

  Temperaturkontroll för prematurt spädbarn

  Sammanfattning: Var är vi nu och vart ska vi

  Robin B. Dail, PhD, RN, FAAN Associate Dean för Faculty Affairs och professor, University of South Carolina, College of Nursing

  I det här dokumentet beskrivs värmefysiologi för prematura barn, mekanismer för värmeförlust och en genomgång av hur vi kontrollerar det prematura spädbarnets termiska miljö.

  Detta är ett utmärkt utbildningsdokument som tar upp centrala begrepp för att ge läkaren vägledning vad gäller faktorer som måste tas i beaktande vid hantering av värmebehov för enskilda patienter.

Video med kundberättelser

Watch

Giraffe-kuvösvårdstation, GE Healthcare – HUG Genève, Schweiz

Watch

Giraffe-kuvösvårdstation, GE Healthcare – UZ Brussel Hospital, Belgien