One Baby. One Bed. Så lätt är det. Använd samma smidiga metod för att flytta barnet mellan värkarbete och förlossning till Neonatal-IVA och andra vårdavdelningar inom samma sjukhusbyggnad med kombinationsmiljöer från GE Healthcare. Ett exempel? Med vår Giraffe* OmniBed Carestation minskar du behovet av att flytta sjuka barn från en sängplats till en annan tack vare en fullt utrustad kuvös och en värmestrålare i samma exceptionella produkt. Det innebär mindre stress för barnen och högre effektivitet för dig.

Effektivisera och förbättra vården av nyfödda – från förlossning till utskrivning – med GE:s kombinationsmiljöer. Dessa exceptionella läkningsmiljöer är väl lämpade för akutvård av nyfödda barn. Avancerad teknik, exceptionella prestanda och innovativ design hjälper dig att tillhandahålla en utmärkt familjecentrerad vårdmiljö som främjar utveckling för svårt sjuka patienter.

Fördelarna med Kombinationskuvöser från GE Healthcare:

  • Utformad för att tillgodose de föränderliga krav som ställs vid vård av Neonatal-IVA-patienter
  • Bekväma och konsekvent kontrollerade termiska miljöer
  • Familjecentrerade vårdlösningar som främjar utveckling
  • Förbättrad patientåtkomst och -synlighet
  • Användarvänliga funktioner med avancerad teknik
  • Tillförlitliga kliniska prestanda
  • Minskad stress för patient, vårdgivare och familj