Främja hälsa och välbefinnande i alla skeden av graviditeten och de första dagarna i livet med hjälp av GE Healthcare. Från antepartumvård till värkarbete och förlossning och efterförlossningsvård är våra lösningar för fostrets och moderns välbefinnande till hjälp för att uppnå en exceptionell nivå av säkerhet med flexibel och omedelbar övervakning, bedömning och dokumentation av avgörande hälsoinformation.
Främja hälsa och välbefinnande i alla skeden av graviditeten och de första dagarna i livet med hjälp av GE Healthcare. Från antepartumvård till värkarbete och förlossning och efterförlossningsvård är våra lösningar för fostrets och moderns välbefinnande till hjälp för att uppnå en exceptionell nivå av säkerhet med flexibel och omedelbar övervakning, bedömning och dokumentation av avgörande hälsoinformation.

Produkter