Våra kuvöser har den teknik och innovativa design som hjälper dig att tillgodose högt ställda kliniska krav. Alla kuvöser är utformade för de specifika behov som finns vid avdelningar för nyfödda och NIVA och de främjar positiva resultat för sjuka nyfödda samtidigt som de tillgodoser behoven för dig, dina patienter och deras familjer.
Våra kuvöser har den teknik och innovativa design som hjälper dig att tillgodose högt ställda kliniska krav. Alla kuvöser är utformade för de specifika behov som finns vid avdelningar för nyfödda och NIVA och de främjar positiva resultat för sjuka nyfödda samtidigt som de tillgodoser behoven för dig, dina patienter och deras familjer.

Produkter