Hantera de största utmaningarna för de känsligaste patienterna med kraftfulla resurser för intensivvårdsavdelningar för nyfödda från GE Healthcare. Vi har ett komplett sortiment av avancerade lösningar för mikromiljö, övervakning, ventilation och behandling vid spädbarnsvård, samt intelligenta larm och smidiga kommunikationslösningar. Produkterna är utformade för enkel och effektiv drift av livsuppehållande funktioner för högriskspädbarn.
Hantera de största utmaningarna för de känsligaste patienterna med kraftfulla resurser för intensivvårdsavdelningar för nyfödda från GE Healthcare. Vi har ett komplett sortiment av avancerade lösningar för mikromiljö, övervakning, ventilation och behandling vid spädbarnsvård, samt intelligenta larm och smidiga kommunikationslösningar. Produkterna är utformade för enkel och effektiv drift av livsuppehållande funktioner för högriskspädbarn.

Dagens intensivvårdsavdelningar för nyfödda ställs inför många olika utmaningar. För de ömtåliga patienterna handlar det om att hela tiden skapa en hälsosam utvecklingsmiljö under de mycket kritiska första dagarna, med korrekt behandling och övervakning, minimala störningar och lugna förhållanden. För vårdgivaren handlar det om att säkerställa allt det ovanstående och att ha tillgång till de verktyg som krävs för god vård i en föränderlig miljö. Flexibla lösningar för olika kliniska behov, i kombination med avancerad behandling, intelligenta larm och smidig kommunikation hjälper dig att hantera de dagliga utmaningarna. På GE Healthcare har vi åtagit oss att utveckla de behandlings-, mikromiljö-, övervaknings- och kommunikationslösningar som du behöver för att skapa en bekväm och effektiv intensivvårdsavdelningsmiljö för nyfödda.

Relaterade produkter