GE:s fokus på innovation inom anestesi hjälper läkare att förbättra kliniska resultat med lösningar som är specialanpassade för den enskilda patientens behov. GE:s anestesiplattformar är intuitiva, integrerade och anpassningsbara – så att du kan fokusera på patienten.

  • Anestesilösningar

    Adequacy of Anaesthesia

    The Adequacy of Anaesthesia* (AoA) concept helps clinicians deliver an individually tailored anaesthesia and may help in their goal to improve patients' outcomes.
  • Förgasare och kassetter

    Tec 6 Plus

    A sophisticated and easily controllable electronic vaporizer, Tec* 6 Plus lets you deliver Desflurane with confidence.

Vi placerar patienten i teknikens hjärta

Förutsägelse av postoperativ smärta med SPI (Surgical Pleth Index)

Download

Tillämpa intraoperativ lungprotektiv ventilation

Download

Optimera intubering och extubering med exakt NMT-teknik

Download

Optimera administreringen av läkemedel för förbättrad patientvård

Download

Optimera administrering av anestesimedel

Download