• Anestesilösningar

    Adequacy of Anaesthesia

    The Adequacy of Anaesthesia* (AoA) concept helps clinicians deliver an individually tailored anaesthesia and may help in their goal to improve patients' outcomes.
  • Förgasare och kassetter

    Tec 6 Plus

    A sophisticated and easily controllable electronic vaporizer, Tec* 6 Plus lets you deliver Desflurane with confidence.

Vi placerar patienten i teknikens hjärta

Förutsägelse av postoperativ smärta med SPI (Surgical Pleth Index)

Download

Tillämpa intraoperativ lungprotektiv ventilation

Download

Optimera intubering och extubering med exakt NMT-teknik

Download

Optimera administreringen av läkemedel för förbättrad patientvård

Download

Optimera administrering av anestesimedel

Download