Relaterade produkter

  • Skydda vårdavdelningspatienter: argument för kontinuerlig övervakning

  • Databaserat lungskydd i operationssalen med Carestation Insights

  • Användning av artificiell intelligens vid ultraljudsundersökningar inom akutvård och intensivvård

* SPI-delen av AoA-konceptet (Adequacy of Anaesthesia ) har inte godkänts av FDA i USA. Ej till försäljning i USA. Ej tillgängligt på alla marknader.

** End Tidal Control har inte godkänts av FDA i USA.  Ej till försäljning i USA.  Ej tillgängligt på alla marknader.

JB62617XE