CarestationTM 600-serien (620/650/650c) är en produktpaket med kompakta, mångsidiga och lättanvända anestesisystem som är utformade för att hjälpa dig att hantera de svåraste utmaningarna i dagens vård.

Enkelt

Enkelt att använda, enkelt att lära sig.

Lösningar i Carestation 600-serien slår samman och ansluter övervakningsenheter, innovativa parametrar och avancerade ventileringsverktyg på ett intelligent sätt i enda integrerat system. Klinisk personal på roterande schema i en operationssal med högt tempo kräver produktutbildning på minimal tid för att kunna fokusera mer på patienten.

Perioperativ vård blir alltmer komplex med fler sjuka patienter, vilket innebär att fler uppgifter måste utföras på samma tid och med samma resurser i en strängt reglerad miljö. Carestation 600 är helt enkelt välbekant och hjälper dig att minska en del av denna komplexitet på ett bekvämt sätt.Intuitiv navigering
15-tumsskärm med pekskärmskontroller. Direkt åtkomst till åtgärder utan menyöverlappning. Mycket konfigurerbar skärm. Enkel åtkomst till specifika operationssalsuppgifter, grupperade på en särskild meny.

Interaktiv systemkontroll
Den dagliga utcheckningsproceduren är lika snabb och enkel som den är noggrann. Skärmen är interaktiv med ljusindikatorer för steg-för-steg-vägledning.


Enhetligt användargränssnitt
Carestation 600-plattformen har ett enhetlig CARESCAPE-användargränssnittet mellan ventilatorn och patientmonitorerna, vilket ger en planare inlärningskurva och minskar risken för fel.

Andningskretskassett
Andningskrets som snabbt kan demonteras utan verktyg. Minimalt antal komponenter att rengöra, vilket underlättar efterlevnad av höga hygieniska standarder.

APL och Man/Vent-väljaren
Primära kontroller sitter bekvämt inom räckhåll, vilket möjliggör snabba åtgärder och gör det enklare att undvika sträckning och obekväma positioner.
Friskrivningar
1. Tillgängligt för Carestation 650 och 650c
2. Tillgängligt för Carestation 650
3. Komplett paket med ventilationsmoder är tillgängligt för Carestation 650 och 650c 

Smart

Intelligenta verktyg som ger dig större säkerhet i ditt dagliga arbete.

Branschen har en avgörande roll för att förhindra felaktig användning av enheter. GE har åtagit sig att bygga innovativa anestesilösningar som balanserar användargränssnittsdesign med intelligenta verktyg som hjälper läkare att förhindra felaktig användning och medicinska fel. Det effektivaste sättet att förebygga fel är att inte låta dem inträffa.

Carestation 600-serien har smarta verktyg som förenklar det dagliga arbetet och bidrar till att säkerställa effektiva reaktioner på ovanliga händelser. När sekunder räknas kan aktiva mekanismer hjälpa läkare att hantera ovanliga händelser på ett bättre sätt.
Enkel larmhantering
Direktåtkomst till favoritinställda primära larmgränser. Programvaran Auto Alarm Limits1 kan bidra till att minska larmtrötthet. Du kan snabbt granska och acceptera anpassade larmgränser för CO2 och MV/TV i realtid inom ett fall.ACGO-skyddsmekanism
ACGO-porten har ett skyddslock för att undvika felanslutning. När du slår på ACGO aktiveras en särskild skärm automatiskt för att visuellt förstärka vilken port som används. Den här synliga varningen kvarstår medan ACGO är påslaget.


Intelligenta belysningsreglage
Automatisk belysning för alla flödesreglage ger information om de som är aktiva. En tydlig indikator för nästa steg kan bidra till att undvika felaktiga manövrer.
Pausa gasflöde
En arbetsflödeslösning som förenklar tillfälliga kretsfrånkopplingar. Med en knapp stoppar du tillfälligt alla gasflöden och pausar larm, administrering av anestesimedel och ventilation i upp till en minut så att du kan fokusera på patienten.

Ta bort meddelanden om aktiva fall
Automatisk aktivering av patientfall vid växling från manuell till automatisk ventilation. Synliga och tydliga meddelanden på standbyskärmen.


Evakueringsvarning
Ett larm med ett meddelande på skärmen varnar personalen när evakueringsgasflödet är utanför området. Det underlättar upptäckt av felaktig gasevakuering.

1. Tillgängligt för Carestation 650 och 650c
2. Tillgängligt för Carestation 650
3. Komplett paket med ventilationsmoder är tillgängligt för Carestation 650 och 650c

Smidigt

Optimera arbetsytan

Carestation 600-systemen är utformade med grundläggande flexibilitet i åtanke och har den senaste tekniken och en snygg design i ett kompakt och transportvänligt format som kan flyttas till den plats där det behövs.

I operationssalar som blir allt mindre uppfyller Carestation 600-plattformen de platsbegränsningar som krävs för att det inte ska bli för trångt. Allt handlar om att konfigurera Carestation så att den passar ditt utrymme och smidigt uppfyller ditt teams behov.Flexibla patientmonitorfästen1
Flera monteringsfästen för patientmonitorer på roterande och lutande displayarm för optimerad visualisering.


Bekväm mobilitet2
Central broms och bakhjulsbromsar säkerställer stabilitet. Inbyggd kabelmatare som skyddar patientkablarna.

Många olika anpassningsbara stöd
Stänger och stöd för ytterligare enheter och tillbehör så att du enklare kan hålla ordning på ledningar och kablar.

Optimering av arbetsytor
Bra arbetsytor, extra vikbord. Gott om lådor. Ytbelysning på två nivåer.1. Tillgängligt för Carestation 650 och 650c
2. Tillgängligt för Carestation 650
3. Komplett paket med ventilationsmoder är tillgängligt för Carestation 650 och 650c

Avancerade lösningar

Följande avancerade lösningar är endast tillgängliga med Carestation 650 och 650c.

ecoFLOW1
Läkare som har stor vana vid låg och minimal tillförsel av flödesanestesi förstår att ibland är en mindre mängd att föredra. Därför har vi utvecklat ecoFLOW, en effektiv anestesiadministreringsteknik som ger visuell vägledning som hjälper dig att upprätthålla den önskade inandade syrgaskoncentrationen och identifiera onödigt höga flöden av färskgas.

EcoFLOW-teknik
Ett nytt sätt att se på flödesslangar som hjälper dig att säkerställa att dina målinställningar för inandat syre uppnås. Illustrationen visar flöden ovanför Fi25-målet som potentiell överskottsgas eller överskott från patientens syreförbrukning. När färskgasflöde överskrider patientens behov går gaser in i evakueringssystemet och kontaminerar slutligen atmosfären.


Patient
Förbättrar patientvården genom att kontinuerligt övervaka de exakta flödeshastigheter som krävs för att upprätthålla målkoncentrationer för inandad syrgas.Ekonomiskt
Anestesimedel är den största fortlöpande kostnaden för anestesiavdelningar. EcoFLOW-tillvalet ger kostnadsbesparingar genom effektivare användning av inhalerade anestesimedel.


Ekologiskt
Genom att välja en metod med lågt flöde kan miljöpåverkan från anestesiångor och -gaser och gaser minimeras, vilket bidrar till att minska påverkan av dessa växthusgaser.
Lungskydd
Programvaruaktiverade verktyg hjälper dig att förenkla arbetsbelastningen. Vital Capacity1 och Cycling Procedures1 hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter som används under lungventilationsprocedurer.

Avancerad ventilation – nyfödd till vuxen3

Sjukvården är komplexare än någonsin och anestesisystemet måste anpassas för en mängd olika patienter. Vår elektroniska flödesventilsteknik ger exakt flödessensorkänslighet för volymer så låga som 5 ml i PCV-läge så att du kan administrera med säkerhet.11. Tillgängligt för Carestation 650 och 650c
2. Tillgängligt för Carestation 650
3. Komplett paket med ventilationsmoder är tillgängligt för Carestation 650 och 650c