GE Healthcare kontor i Sverige

 

GE Healthcare Sverige AB

Över hela Sverige används våra medicintekniska system för bl a diagnostik, behandling, övervakning och lagring av information.

Kontaktuppgifter
GE Healthcare Sverige AB
Box 70
182 11 DANDERYD
Besöksadress; Vendevägen 89, Danderyd

Telefon: 08-559 500 10
Fax: 08-559 500 15
ServiceCenter telefon: 020-120 14 36

 

 

 

 

 

GE Healthcare AB

Marknadsför kontrastmedel för röntgen, MR , ultraljud och radiofarmaka, som möjliggör för svenska vårdgivare att bättre förutse och diagnosticera sjukdomar i det tidiga stadiet.

Kontaktuppgifter
GE Healthcare AB
Box 90
182 11 DANDERYD
Besöksadress: Vendevägen 89, Danderyd

Telefon: 08-559 504 00
Fax: 08-559 504 14

Kundservice
Telefon: 0200-895 473
Fax: 0200-895 471
e-post: customerservicesweden@ge.com

 

 

 

 

GE Healthcare Bio-Sciences AB

På flera platser i Sverige har GE Healthcare produktionsverksamheter. I t ex Uppsala utvecklar och tillverkar vi produkter som används vid framställning av biotekniska läkemedel som tex insulin. I Umeå tillverkar vi laboratorieinstrument.

GE Healthcare Bio-Sciences AB
Björkgatan 30
751 25 Uppsala

Telefon: +46 18 612 0000 
Fax: +46 18 612 1910

Hemsida GE Healthcare Bio-Sciences AB