Sekretesspolicy

Gäller från: 1. marca 2024

GE HealthCare Technologies Inc. och dess dotterbolag tar dina frågor om sekretess på största allvar. Referenser till ”GE HealthCare”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” i den här sekretesspolicyn avser den enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, vilket i allmänhet är den enhet som samlar in dem.

Den här sekretesspolicyn gäller för de personuppgifter vi erhåller via GE HealthCares egendom, inklusive webbplatser, mobilappar och sidor på sociala medier, som innehåller referenser till sekretesspolicyn (onlinekanaler), insamling offline i samband med försäljning, marknadsföring, partner- och leverantörsengagemang (offlinekanaler) och tredjepartskällor, inklusive annonsnätverk och kommissionärer i enlighet med tillämplig lag (gemensamt kallade kanaler). Den här sekretesspolicyn gäller inte för personuppgifter som erhållits via vår webbplats för lediga jobb, som omfattas av sekretessinformation för jobbsökande som finns här, eller för produkter eller tjänster som omfattas av separata sekretesspolicyer.

I den här sekretesspolicyn beskrivs de typer av personuppgifter som vi erhåller via kanalerna, hur vi kan använda personuppgifterna, vilka vi kan dela dem med och hur du kan utöva dina rättigheter avseende vår behandling av uppgifterna. I sekretesspolicyn beskrivs även de åtgärder vi vidtar för att skydda de personuppgifter som vi erhåller och hur du kontaktar oss för att få information om vår sekretesspraxis.

Onlinekanalerna kan tillhandahålla länkar till andra tredjepartswebbplatser och -funktioner, eller tredjepartscookies, som inte ägs eller kontrolleras av GE HealthCare. Läs igenom sekretesspolicyerna från sådana tredje parter för att bekanta dig med deras praxis. Du kan även göra inställningar för tredjepartscookies med hjälp av vårt verktyg Cookie Consent Tool som du öppnar genom att klicka på ”Cookies” längst ned på sidan.

Klicka på någon av länkarna nedan för att gå till det angivna avsnittet:

 • Personuppgifter som vi samlar in
 • Hur vi använder personuppgifter
 • Delning av personuppgifter
 • Dataöverföring
 • Dina inställningar
 • Hur vi skyddar överföring av personuppgifter
 • Lagring av personuppgifter
 • Ytterligare information och jurisdiktionsspecifik information
 • Barns personuppgifter
 • Ändringar i vår sekretesspolicy
 • Så här kontaktar du oss
 • Personuppgifter som vi samlar in

  Vi kan samla in personuppgifter via kanalerna. Typer av personuppgifter som vi kan samla in:

  • kontaktinformation (t.ex. namn, telefon- och faxnummer, e-postadress och postadress) om dig eller andra (t.ex. huvudmän i ditt företag),
  • information som används för att skapa ditt onlinekonto (t.ex. användarnamn, lösenord och säkerhetsfråga och svar);
  • biografisk och demografisk information (t.ex. födelsedatum, ålder, kön, jobbtitel/befattning, civilstånd och beroende- och äktenskapsinformation och annan familjeinformation),
  • köp- och kundtjänstshistorik,
  • finansiell information (t.ex. betalningsinformation, inklusive namn, faktureringsadress och betalkortsuppgifter (dvs. kortnummer, sista giltighetsdatum och säkerhetskod), bankkontoinformation, kontoutdrag, inkomst och kreditvärdighet),
  • platsdata (t.ex. data som härleds från IP-adress, land och postnummer) och den exakta geografiska platsen för din mobila enhet där vi har tillhandahållit information och alternativ, enligt vad som är tillämpligt,
  • ljudbaserad, elektronisk eller visuell information,
  • kontaktinformation som du tillhandahåller om vänner eller andra personer som du vill att vi ska kontakta,
  • slutsatser om dig, inklusive preferenser,
  • klickströmsdata och annan information om dina onlineaktiviteter (t.ex. information om dina enheter, webbläsaraktiviteter och användningsmönster), inklusive i onlinekanalerna och på tredjepartswebbplatser, som vi erhåller genom användning av cookies, webb-beacons, spårningsskript och liknande teknik (se vårt verktyg Cookie Consent Tool) och
  • andra personuppgifter som ingår i innehåll som du skickar till oss (t.ex. via vår kontaktfunktion: Kontakta oss).
  • I samband med användning av våra finanstjänstprodukter kan vi samla in myndighetsutfärdade ID-nummer och skattenummer, t.ex. socialförsäkringsnummer i USA.

   Vi använder webbanalystjänster från tredje part i samband med användning av onlinekanalerna, inklusive Google Analytics, Adobe Analytics, N.Rich och Marketo, som använder cookies, cookiefri och liknande teknik för att samla in data (t.ex. IP-adresser) i syfte att utvärdera användning och interaktion med onlinekanalerna. (Du kan läsa om Googles annonsfunktioner, inklusive Google Analytics tillgängliga mekanismer för att välja att inte delta,.här. Om du vill veta mer om de här och andra analystjänster och hur du väljer att inte delta klickar du på länken Cookies längst ned på sidan).

   Observera att det är frivilligt att lämna personuppgifter till oss från din sida. Om du väljer att inte tillhandahålla viss information kanske vi inte kan erbjuda dig vissa produkter eller tjänster, och du kanske inte kan få åtkomst till vissa funktioner i onlinekanalerna.

   Cookies och liknande teknik

   Precis som de flesta företag använder GE HealthCare cookies och liknande teknik på våra webbplatser för att anpassa och förbättra upplevelsen på webbplatserna.

   Hur vi använder cookies

   Cookies innehåller små mängder information som hämtas till din enhet när du besöker vår webbplats. Cookies skickas tillbaka till vår webbplats så att vi kan känna igen din enhet.

   Absolut nödvändiga cookies krävs för att webbplatserna ska fungera. De bidrar till att möjliggöra kärnfunktioner som nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan göra inställningar i webbläsaren så att den blockerar eller varnar dig om sådana cookies, men det kan leda till att vissa delar av våra webbplatser inte fungerar.

   Funktions- och prestandacookies hjälper oss att mäta webbplatsens prestanda och förbättra din upplevelse.

   Marknadsförings- och anpassningscookies spårar besökarnas aktiviteter och sessioner så att vi kan ge en mer personligt anpassad upplevelse. Vi använder marknadsföringscookies för att visa anpassade annonser på andra webbplatser som du kan besöka för att leverera relevant innehåll och mäta effektiviteten hos våra marknadsföringsinvesteringar.

   Analyscookies mäter hur du använder våra webbplatser så att vi ständigt kan förbättra dem. Dessa cookies gör det till exempel möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare på våra webbplatser och se vilka sidor besökare tittar på.

   Göra cookieinställningar

   Du kan visa listan över cookies från GE HealthCare och utvalda tredjeparter på vår webbplats och göra inställningar för dessa cookies med hjälp av vårt verktyg Cookie Consent Tool som du öppnar genom att klicka på Cookies längst ned på sidan. Utöver vårt verktyg Cookie Consent Tool finns det möjlighet att hantera cookieinställningar i de flesta webbläsare. Om du bestämmer dig för att avaktivera cookies på vår webbplats innebär det att du kanske inte kan dra full nytta av alla våra webbplatsfunktioner. Förutom cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera (nödvändiga cookies) kan du göra inställningar för cookies på den här webbplatsen. Observera att om du väljer att hantera cookies på våra webbplatser placerar verktyget Cookie Consent Tool en cookie på din enhet så att dina inställningar kan hanteras.

   Delningsverktyg

   För att förbättra upplevelsen på våra webbplatser bäddar vi ibland in innehåll och delningsverktyg från andra tredjepartswebbplatser, t.ex. gilla-knappar från sociala medier. De tredjepartswebbplatserna kan också placera och få åtkomst till cookies på din enhet. GE HealthCare styr inte placering av eller åtkomst till sådana tredjepartscookies. Tredjepartsföretagen visas i vårt verktyg Cookie Consent Tool. Läs igenom sekretesspolicyerna från sådana tredje parter för att bekanta dig med deras praxis. Du kan göra inställningar för tredjepartscookies med hjälp av vårt verktyg Cookie Consent Tool som du öppnar genom att klicka på ”Cookies” längst ned på sidan.

   Hur vi använder personuppgifter

   Vi kan använda de personuppgifter som vi samlar in för att:

   • tillhandahålla och administrera våra produkter och tjänster,
   • verkställa och genomföra avtal med våra partner, kunder och leverantörer,
   • behandla och genomföra beställningar och hålla dig informerad om status för din beställning,
   • kommunicera om och administrera våra produkter, tjänster, evenemang, program och kampanjer (t.ex. genom att skicka aviseringar, marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev och annan marknadskommunikation via olika kanaler, inklusive livechatt),
   • genomföra och bidra till undersökningar, lotterier, tävlingar, fokusgrupper och marknadsundersökningsinitiativ,
   • utföra dataanalys (t.ex. marknadsundersökningar, trendanalys, finansiell analys och kundsegmentering),
   • arbeta med återannonsering och utvärdera effektiviteten hos vårt marknadsföringsarbete (till exempel genom deltagande i annonsnätverk),
   • tillhandahålla kundsupport via olika kanaler, inklusive livechatt,
   • behandla, utvärdera och svara på begäranden, förfrågningar och ansökningar,
   • skapa, administrera och kommunicera med dig om ditt konto (inklusive köp och betalningar),
   • administrera och registrera deltagare i våra kurser, webbseminarier och utbildningar,
   • tillhandahålla tjänster till investerare,
   • genomföra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (inklusive att generera potentiella kunder, följa upp marknadsföringsmöjligheter, utföra marknadsundersökningar, fastställa och hantera effektiviteten hos våra annons- och marknadsföringskampanjer och hantera vårt varumärke),
   • driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (t.ex. genom att administrera, utöka och förbättra våra produkter och tjänster, utveckla nya produkter, tjänster och onlinekanaler, hantera kommunikations- och kundrelationer samt utföra redovisnings-, gransknings-, fakturerings-, avstämnings- och insamlingsaktiviteter),
   • verifiera din identitet och ge skydd mot och förhindra bedrägeri och annan olaglig aktivitet, obehöriga transaktioner, fordringar och andra skulder samt hantera riskexponering och kvalitet,
   • genomföra utredningar och efterleva och genomdriva tillämpliga juridiska krav, relevanta branschstandarder, avtalsenliga skyldigheter och våra policyer och villkor (t.ex. den här sekretesspolicyn och andra användarvillkor för onlinekanaler) och
   • upprätthålla och förbättra säkerheten för våra produkter, tjänster, onlinekanaler, nätverkstjänster, informationsresurser och anställda.

   Vi kan kombinera personuppgifter som vi erhåller via onlinekanaler med information som vi erhåller via offlinekanaler, samt annan information, för de ändamål som beskrivs ovan. Vi kan anonymisera eller sammanställa personuppgifter och använda dem för de ändamål som beskrivs ovan och för andra ändamål i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Vi kan också använda personuppgifter för ytterligare ändamål som vi identifierar vid tidpunkten för insamlingen. Vi inhämtar ditt samtycke för sådan ytterligare användning i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

   Där så krävs enligt gällande lag inhämtar vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

   Den rättsliga grunden för GE HealthCares behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan är vanligtvis något av följande:

   • ditt samtycke,
   • fullgörande av ett avtal med dig eller en relevant part,
   • våra legitima affärsintressen eller
   • efterlevnad av våra juridiska skyldigheter.

   Delning av personuppgifter

   Vi säljer inte och lämnar inte på annat sätt ut personuppgifter om dig, utöver vad som beskrivs här eller vid tidpunkten för insamlingen.

   • Vi kan dela personuppgifter inom GE HealthCare-dotterbolag för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn.
   • Vi kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning (t.ex. betalningsbehandling, orderbehandling, kundsupport och dataanalys). De här tjänsteleverantörerna är enligt avtal skyldiga att skydda den information som de erhåller och de får inte använda eller avslöja sådan information utöver vad som är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla juridiska krav.
   • Vi kan dela personuppgifter med våra sammarknadsföringspartner och andra affärspartner för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn.
   • Vi kan lämna ut personuppgifter om dig (1) om det krävs eller tillåts enligt gällande lag eller rättslig process (t.ex. domstolsbeslut eller stämning), (2) till brottsbekämpande myndigheter eller andra regeringstjänstemän för att uppfylla en legitim juridisk begäran, (3) när vi anser att utlämning är nödvändigt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust (4) för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, (5) i samband med en undersökning av misstänkt eller faktiskt bedrägeri eller olaglig aktivitet eller (6) på annat sätt med ditt samtycke.
   • Vi förbehåller oss rätten att överföra all information vi har om dig till relevanta tredje parter i händelse av en potentiell eller faktisk försäljning eller överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av sammanslagning, förvärv, samriskföretag, omorganisation, avyttring, upplösning eller likvidation) eller annan affärskombination. I sådana fall kräver vi att relevanta tredje parter tillhandahåller jämförbara skyddsnivåer som GE HealthCare och dess dotterbolag tillhandahåller med avseende på den information vi delar.
   • Dataöverföring

    Vi kan överföra de personuppgifter vi samlar in via kanalerna till, och lagra sådana data i, andra länder, inklusive USA, som kan ha andra dataskyddslagar än det land där informationen tillhandahölls. Om vi gör det överför vi personuppgifterna endast för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn. I den utsträckning som krävs enligt gällande lag vidtar vi åtgärder för att skydda dina personuppgifter när vi överför dem till mottagare i andra länder. GE HealthCare och dess dotterbolag har ingått ett koncerninternt avtal och följer bindande företagsregler för personuppgiftsbiträden som styr vår hantering av personuppgifter för personer bosatta inom EU. Om du vill ha mer information om GE HealthCares bindande företagsregler klickar du här.

    GE HealthCares sekretesspraxis, som beskrivs i den här sekretesspolicyn, överensstämmer med APEC CBPR-systemet (Cross Border Privacy Rules). APEC CBPR-systemet utgör ett ramverk för organisationer som säkerställer skydd av personuppgifter som överförs mellan deltagande APEC-ekonomier. Mer information om APEC-ramverket finns här.

    Dina inställningar

    Vi erbjuder dig vissa alternativ i samband med att vi erhåller personuppgifter om dig. Om du vill uppdatera dina inställningar, begränsa den information som du får från oss eller skicka in en begäran kontaktar du oss enligt anvisningarna i avsnittet Så här kontaktar du oss i den här sekretesspolicyn.

    Du kan även välja hur information om dina intressen används av annonsnätverk för att ge dig relevant reklam. Om du vill veta hur du väljer att inte delta i intressebaserad annonsering i annonsnätverk i USA kan du besöka Digital Advertising Alliance eller Network Advertising Initiative. Inom EU kan du besöka European Interactive Digital Advertising Alliance. I Kanada kan du gå till sidan om lagstiftning om skräppostskydd för GE HealthCare Canada om du vill ge ditt samtycke till att elektronisk information skickas till dig. Om du inte vill få elektronisk information fyller du i det här formuläret. Onlinekanalerna är inte utformade för att svara på signaler om att inte spåra som tas emot från webbläsare.

    I den utsträckning som anges i lagstiftningen i din jurisdiktion kan du ha rätt att (1) få åtkomst till vissa personuppgifter om dig som vi behandlar och begära information om den behandlingen, (2) begära att vi uppdaterar, korrigerar, ändrar, raderar eller begränsar dina personuppgifter eller (3) utöva din rätt till uppgiftsportabilitet. När så anges i lag kan du återkalla det samtycke som du tidigare har lämnat till oss. Du kan även när du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter på legitima grunder relaterade till din specifika situation. Vi uppfyller dina önskemål enligt vad som är tillämpligt. Om du vill utöva de här rättigheterna kontaktar du oss enligt beskrivningen i avsnittet Så här kontaktar du oss i den här sekretesspolicyn. Mer information finns i avsnittet om individuella rättigheter i våra bindande företagsregler för personuppgiftsbiträden här. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan du får tillgång till informationen. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag kan en avgift tillkomma innan vi förser dig med en kopia av dina personuppgifter som vi har. Beroende på var du befinner dig kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till en statlig tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med vårt svar. GE HealthCare strävar efter att svara på klagomål inom trettio dagar från mottagande.

    Hur vi skyddar överföring av personuppgifter

    Vi vidtar administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, i enlighet med de juridiska krav som gäller där personuppgifterna erhålls, utformade för att skydda mot olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, användning eller utlämnande av, eller åtkomst till, de personuppgifter som tillhandahålls till oss via kanalerna.

    Lagring av personuppgifter

    I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag behåller vi personuppgifter som vi erhåller om dig (1) så länge det behövs för de ändamål som vi har erhållit dem för, i enlighet med bestämmelserna i den här sekretesspolicyn eller (2) om vi har en annan laglig grund, som anges i den här sekretesspolicyn eller vid insamlingstillfället, för att behålla uppgifterna efter den period under vilken det är nödvändigt för att uppnå det ursprungliga ändamål som personuppgifterna erhölls för.

    Ytterligare information och jurisdiktionsspecifik information

    Barns personuppgifter

    Onlinekanalerna är avsedda för en allmän målgrupp och är inte avsedda för barn i enlighet med tillämplig lag. Observera att vi inte medvetet samlar in eller efterfrågar personuppgifter från barn i enlighet med tillämplig lag via onlinekanalerna. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn i enlighet med tillämplig lag tar vi omedelbart bort uppgifterna från våra register. Om du tror att ett barn kan ha gett oss personuppgifter kan du kontakta oss enligt informationen i avsnittet Så här kontaktar du oss i den här sekretesspolicyn.

    Ändringar i vår sekretesspolicy

    Den här sekretesspolicyn kan uppdateras regelbundet och utan föregående meddelande till dig för att den ska återspegla ändringar i vår informationspraxis. Längst upp i den här sekretesspolicyn anges när den senast uppdaterades.

    Så här kontaktar du oss

    Om du har frågor eller kommentarer om den här sekretesspolicyn eller om du vill att vi ska uppdatera information som vi har om dig eller dina önskemål kan du fylla i formuläret här, kontakta oss direkt via listan över sekretesskontakter nedan eller skriva till oss på:

    Attn: Chief Privacy Officer, GL&P Department
    GE Healthcare
    500 W. Monroe St., 16th Floor
    Chicago, IL 60661
    USA
    E-post: gehc.privacy@gehealthcare.com

    Om du har ett olöst problem gällande sekretess eller dataanvändning som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade tredjepartsleverantör av tvistlösningar (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

    Visa en lista över sekretesskontakter genom att klicka här.

    TRUSTe
    TRUSTe