Kontrastmedel

GE HealthCare har en lång historik inom utvecklingen av moderna kontrastmedel. Vår breda portfölj omfattar kontrastmedel för röntgen, MR och ultraljud.

110m

Mer än 110 miljoner kontrastmedelsdoser produceras för närvarande globalt varje år.

30m

Ytterligare 30 miljoner doser kommer att produceras årligen de närmaste 3 åren.

4 Cgmp

Vi har 4 cGMP ackrediterade produktionsanläggningar för kontrastmedelstillverkning,

$385m

385 miljoner $ har investerats under det senaste decenniet för att öka kapaciteten.

Produkter

INNOVATIV FÖRPACKNING

+PLUSPAK 100% återvinningsbar förpackning

Vår +PLUSPAK-förpackning, som används för kontrastmedelsprodukter, är 100% återvinningsbar. En livscykelanalys visar att våra polypropylenflaskor, jämfört med glas, har 59% lägre miljöpåverkan och kräver 45% mindre total energi. Våra +PLUSPAK-flaskor kräver också mindre sekundär förpackning, vilket hjälper till att minska koldioxidavtrycket.
Referenser
1. GE HealthCare Data on File: Planned Investment 2022
2. GE HealthCare Data on File: Contrast Media Demand; 2022
3. Dhaliwal et al. Int J Life Cycle Assess 2014; 19: 1965-73.
4. GE HealthCare Data on File: iodine-recycling program 2022

cGMP: Current Good Manufacturing Practice (gällande god tillverkningssed)

Rapportera biverkningar

GE HealthCare har en legal och etisk skyldighet att skydda folkhälsan genom att säkerställa säkerhet och effektivitet för våra produkter. För att göra det samlar vi in rapporter om misstänkta biverkningar som patienter upplever vid eller efter exponering av våra produkter. Vi samlar även in information om speciella situationer (som användning under graviditet, överdoseringar etc), samt reklamationer och övriga synpunkter. För att rapportera en misstänkt biverkning/händelse, speciell situation, reklamation eller för att lämna synpunkter, kontakta Customerservicesweden@ge.com. Tel: 0200-895473.

JB00286SE