Leverantörer

GE HealthCare arbetar tillsammans med vårt globala leverantörsnätverk på ett etiskt och ansvarsfullt sätt med integritet för att skapa en värld där hälso- och sjukvård inte har några begränsningar.
Suppliers

VÅR STRATEGI

Tillsammans med våra leverantörer levererar vi innovativa produkter av högsta kvalitet till våra patienter. Vi är stolta över att erbjuda säkra arbetsförhållanden där anställda behandlas med respekt samtidigt som vi säkerställer att det finns ett miljömedvetet fokus vid inköp och tillverkningen av våra produkter.

Hållbarhetsåtaganden

Ett robust och helt integrerat engagemang för människor och planet är ett viktigt band mellan ett företag och dess anställda, kunder, externa intressenter och de samhällen där det verkar. Det är ett band mellan nuet och framtiden.

Leverantörsmångfald

På GE HealthCare tror vi att varje röst gör skillnad, och varje skillnad bygger en hälsosammare värld. Vi är engagerade i att säkerställa att våra ledare, anställda och partners förkroppsligar de högsta standarderna för integritet och inkludering. Det är genom våra unika perspektiv och erfarenheter som vi kan tillhandahålla lösningar som gör sjukhusen mer effektiva, vårdpersonalen mer produktiva, terapierna mer effektiva och patienterna friskare.

Få tillgång till användbara leverantörsresurser

JB00288SE