GE HealthCare – leverantörers mångfald

Vi strävar efter att tillhandahålla ett program för mångfald bland leverantörer i världsklass som bygger på rättvisa och skäliga upphandlingsprinciper. Genom dessa partnerskap kan vi fortsätta att vara ledande inom hälso- och sjukvård och erbjuda ännu mer till våra kunder och de samhällen vi berör.
 

Vad är en mångfaldsverksamhet?

En mångfaldsverksamhet är ett företag som till minst 51 % ägs, drivs och kontrolleras av en eller flera medlemmar i dessa olika grupper (t.ex. kvinnor, minoritet, veteraner, HBTQ+)

Olika leverantörsdefinitioner

 

Minoritetsföretag (Minority Business Enterprises, MBE)

 

Afroamerikan/svart

En medborgare med ursprung i någon av de svarta etniska grupperna i Afrika söder om Sahara. Infödda i Karibien av afrikansk härkomst är också berättigade

Asiatisk indisk

En medborgare med ursprung från den asiatiska indiska regionen. Dessa länder inkluderar Bangladesh, Indien, Indonesien, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Asien och Stillahavsområdet

En medborgare med ursprung från Asien/Stillahavsområdet, inklusive följande länder: Kambodja, Kina, Guam, Japan, Korea, Laos, Malaysia, Filippinerna, Samoa, Thailand, Tibet, Taiwan, USA:s territorier i Stilla havet eller Nordmarianerna och Vietnam

Spansk

Amerikansk medborgare av äkta latinamerikanskt ursprung, från något av de spansktalande områdena i Sydamerika och endast Karibiska bassängen, brasiliansk (endast afrobrasiliansk, ursprungsbefolkning/indian)

Amerikansk urinvånare

En person som är amerikansk urinvånare, innuit, aleut eller infödd hawaiian och registrerad medlem i en stam

 

Företag som drivs av personer med funktionsnedsättning

 

En verksamhet som till 51 % ägs, kontrolleras, drivs och hanteras av en person med funktionsnedsättning

 

HubZone

 

Ett litet företag (enligt SBA-standarder) som till minst 51 % ägs och kontrolleras av amerikanska medborgare eller ett samhällsutvecklingsföretag, ett jordbrukskooperativ eller en stam av amerikansk ursprungsbefolkning, som ligger i en historiskt underutnyttjad affärszon och där minst 35 % av dess anställda bor i en HUBZone

 

Lesbisk, gay, bisexuell, transsexuell, queer, intersexuell, asexuell (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual, LGBTQIA+)

 

Ett företag som till minst 51 % ägs och drivs av en HBTQ-individ

 
 
 

Förfördelade småföretag (Small Disadvantaged Business, SDB)

 

Ett företag som till minst 51 % ägs och kontrolleras av en eller flera förfördelade personer som är socialt och ekonomiskt förfördelade småföretag

 
 
 

Kvinnligt ägt företag (Women Owned Enterprise, WBE)

 

Företag där minst 51 % ägs och leds av en kvinna

 

Ett brev från vår upphandlingschef, Carrie Uhl

Ge HealthCares förväntningar på leverantörens mångfald och inkludering.

På GE HealthCare tror vi att varje röst spelar roll och att varje olikhet skapar en hälsosammare värld. Vi strävar efter att se till att våra ledare, anställda och partners själva står för de högsta standarderna för integritet och inkludering. Det är genom våra unika perspektiv och erfarenheter som vi kan tillhandahålla lösningar som gör sjukhus mer funktionella, vårdpersonal mer produktiva, behandlingar mer effektiva och patienter friskare.

Att anamma olika perspektiv är avgörande för vår framgång. GE HealthCares program för leverantörsmångfald består av ett samarbetsnätverk av leverantörer över våra direkta och indirekta leverantörsbaser. Vi strävar efter att skapa och underhålla ett program i världsklass som grundas på principer för rättvis och skälig upphandling. Vår ledningsgrupp kommer att fastställa tydliga och mätbara mål för att säkerställa att vi levererar på vårt engagemang för mångfald bland leverantörer.

Som ömsesidiga partners kräver vi att alla leverantörer enligt avtal förbinder sig till GE HealthCare Integrity Guide för leverantörer, entreprenörer och konsulter. Våra leverantörer måste strikt följa lagar, tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö och uppfylla GE:s standarder för etiskt uppförande som rör mänskliga rättigheter, tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats, rättvis behandling av anställda, miljöskydd, resursbevarande och uppfylla våra kvalitetsstandarder. Genom allianser med olika leverantörer har vi tillsammans en tydlig konkurrensfördel. Vi är glada över att fortsätta med våra insatser för mångfald bland leverantörer när vi arbetar för att bygga en stark, konkurrenskraftig och lönsam verksamhet idag och i framtiden. Vi uppskattar verkligen ert fortsatta fokus och samarbete.

Med vänlig hälsning,
Carrie Uhl,
Chief Procurement Officer

Hur du gör affärer med GE HealthCare

Vi välkomnar leverantörer som stödjer våra mål för mångfald. Partners som är flexibla och som delar och uppfyller samma höga krav och kvalitetsstandarder inom tillverkning för sjukvården.

För att upprätthålla integriteten i vårt program för leverantörsmångfald behöver du en mångfaldscertifiering för att bekräfta ägarskap, drift och kontroll av din verksamhet.

Gå till länken till vår portal för leverantörsregistrering, 1:a kvartalet 2023.

 

JB00289SE