Klimat och koldioxid

VÅRT UPPDRAG

Klimatåtgärder är en viktig del i vårt uppdrag att förbättra resultaten för patienter, vårdgivare och forskare över hela världen, och det är vårt ansvar att jobba ännu hårdare för att minska våra utsläpp ännu mer.
Climate & carbon

KOLDIOXID

50 %

Vi har satt upp ett mål att minska utsläppen från vår drift med 50 % senast 2030*

0

Vi strävar efter att uppnå netto nollutsläpp senast 2050

7%

2021 reducerade vi våra växthusgasutsläpp med 7%

 
PROGRAM

Vår väg till netto nollutsläpp

Vi ser det som att varje ton räknas, och för att uppnå våra mål har vi fokuserat vår operativa strategi kring tre grundpelare.
LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

Lägre utsläpp av växthusgaser från våra anläggningar

2022 fortsatte vi med våra 8 veckor långa workshops kring lägre energiförbrukning på 40 av våra större anläggningar, i syfte att ta fram strategier för att sänka koldioxidutsläppen och få till stånd de sänkningar som krävs för att vi ska uppnå vårt mål. Våra större anläggningar utvecklar och rapporterar om sina strategier för sänkta koldioxidutsläpp inom ramen för den årliga styrningsprocessen, och vi prioriterar att genomföra de planerade projekt som anges i strategierna. Vi har en intern fond som stöd till projekt för lägre koldioxidutsläpp och under 2021/2022 finansierade den här mekanismen projekt som förväntas sänka våra utsläpp av växthusgaser med över 15 000 ton. Fonden fortsätter att finansiera minskningsprojekt och nu börjar vi se resultaten, vi förväntar oss ännu lägre koldioxidutsläpp 2023 när fler projekt har genomförts.
VÅR MASKINPARK

Sänka utsläppen från vår maskinpark

Vi har en global maskinpark med fler än 10 000 fordon. Merparten används av våra servicetekniker som behöver frakta verktyg och reservdelar för installation av och service på sjukhusutrustning. 2021 startade vi processen att byta våra fordon i Nordamerika och Europa mot el- och hybridbilar. Vi utforskar också olika effektivitetsalternativ för att försöka minska utsläppen från vår maskinpark, som fjärrservice av utrustning. 2022 har vi fortsatt att optimera fordonsanvändningen och snabba på omställningen till elfordon allt eftersom fler lämpliga fordon blir tillgängliga och laddningsinfrastrukturen byggs ut. Vi har minskat utsläppen av växthusgaser från vår maskinpark med cirka 12 % jämfört med baslinjen från 2019.
FÖRNYBAR ENERGI

Övergång till förnybara energikällor

I vår strategi för att sänka koldioxidutsläppen ingår även en övergång till förnybara energikällor, och köper in allt mer förnybar energi. 2021 ställde vi om alla brittiska anläggningar till förnybar energi, och under 2022 fortsätter vi med strategin att öka andelen förnybar energi i alla regioner.

*jämfört med baslinjen från 2019

JB00292SE