Inkludering och mångfald

VARFÖR?

På GE Healthcare värdesätter vi våra medarbetares olika identiteter, bakgrunder och erfarenheter. Vi vill främja en inkluderande kultur där alla känner att de kan göra sitt bästa eftersom de känner sig accepterade, respekterade och som en del av gemenskapen.
Inclusion & Diversity

100 %

Lika lön oavsett kön¹

100 %

Lika lön för underrepresenterade minoriteter i USA²

31.2%

Leadarskapsrollerna på en global nivå erhålls av kvinnor¹

 
PROGRAM

Skapa en arbetsplats utöver det vanliga

På GE HealthCare firar vi det varje person i teamet bidrar med och formar en unik kultur av tillhörighet som gör att vi kan vara våra bästa jag och göra vårt bästa.

Välbefinnande

Syftet med vårt engagemang för arbete, förmåner, anläggningar och supportprogram är att bidra till ett hälsosamt liv och allmänt välbefinnande.

ERG:er (Employee Resource Groups)

Våra ERG:er är ett verktyg för att forma en kultur av tillhörighet och att uppmuntra medarbetarnas engagemang och hjälpsamhet i hela verksamheten.

Flexibelt arbete

Vi välkomnar diskussioner kring arbetsmönster som syftar till att våra medarbetare ska kunna balansera både arbete och fritid.

Föräldraledighet

Vi erbjuder föräldraledighet som göra att båda föräldrarna kan ta ansvar så att våra medarbetare kan tillbringa kvalitetstid med familjens nya tillskott. I enlighet med svenska riktlinjer

Utveckling

Vi ger våra medarbetare möjlighet att delta i virtuella utbildningar, olika utvecklingsprogram och praktiska utbildningsmoment som gör att du växer och kan gå vidare i karriären.

Alla förmåner

Vi erbjuder förmåner, program och policyer som syftar till att stärka och hjälpa våra medarbetare genom alla faser och milstolpar i deras liv.

Våra ERG:er (Employee Resource Groups)

Våra ERG:er är en viktig del av kulturen på GE HealthCare. Där kan våra teammedlemmar över hela världen umgås, lära av varandra och jobba för inkludering. De är även till hjälp i förändringsarbetet, och vi kan hitta lösningar när vi jobbar för att skapa möjligheter för alla och bygga upp en kultur av samhörighet.

  1. Baserat på globala data från 2021
  2. Baserat på amerikanska data från 2021 Underrepresenterade minoriteter i USA definieras som anställda i USA som identifierar sig som asiatiska, svarta/afroamerikanska, latinamerikanska, amerikanska urinvånare/infödda från Alaska, infödda från Hawaii/Stillahavsöbo eller flerrasig.
  3. Baserat på globala uppgifter om medarbetare från 2021. Ledningen utgörs av 1,5 % av alla aktiva medarbetare.

JB00293SE