Sköterskechef Anna-Lena Westman

Article

Djursjukhus strävar efter samma nivå som sjukhus för människor

Den nya veterinärkliniken Evidensia i Göteborg är likt ett barnsjukhus. Samma fokus har lagts på att använda den senaste tekniken för att utföra specialiserade operationer. Man har även ägnat stor omsorg för att få de fyrbenta patienterna och deras ägare att känna sig så trygga och hemmastadda som möjligt.

Klinik utformad för behandling av djur

Det är inte många veterinärmottagningar som ligger i byggnader som är specifikt uppförda för det syftet. När ledningen som letade efter nya lokaler för att bygga ut Evidensias djursjukhus fick möjligheten att inte bara flytta verksamheten, utan att även bygga ett helt nytt sjukhus från grunden, visste de att de inte kunde missa chansen.

”Vi fick en unik chans och vi tog den,” säger djursjukhuschefen Anders Jarlborg. ”Vårt nya sjukhus är utformat från grunden för behandling och vård av djur och i första hand katter och hundar. Vi har specialutformade operationssalar där våra specialister använder avancerad teknisk utrustning från GE Healthcare och andra leverantörer. Samtidigt har vi fokuserat mycket på att säkerställa att logistiken och patientflödet ska stämma i byggnaden, inte bara av praktiska skäl utan även för att våra patienter ska känna sig så avslappnade och trygga som möjligt.”

“På vissa sätt fungerar vårt sjukhus under förhållanden som liknar dem på pediatriska kliniker. Precis som hur fokus ligger på både barnen och föräldrarna inom den pediatriska vården så har vi också ägarna till våra patienter i åtanke.”

Evidensia-Anders-Jarlborg.jpg

Anders Jarlborg, Djursjukhuschef, Evidensia Göteborg

Få djuren att känna sig lugna

Till skillnad från människor går det inte att förklara och förbereda en katt eller hund på vad som ska hända på ett sjukhus, eller varför de plötsligt har hamnat på en okänd plats omgivna av främlingar. Veterinärsjukhus måste hitta sätt som gör att utrymmet känns extra välkomnande för att minska ångest och rädsla. Därför har ljudisolering och dämpad akustik spelat en viktig roll vid uppförandet av det nya Evidensia-djursjukhuset. Katter och hundar hålls dessutom till stor del åtskilda från varandra, både på öppenvårdskliniken, vårdavdelningen, intensivvårdsavdelningen och kirurgavdelningen. Jarlborg, som tidigare har arbetat som verksamhetschef på människosjukhus, berättar om tankesättet:

”På vissa sätt fungerar vårt sjukhus under förhållanden som liknar dem på pediatriska kliniker. Precis som hur fokus ligger på både barnen och föräldrarna inom den pediatriska vården så har vi också ägarna till våra patienter i åtanke. Det starka bandet mellan ett djur och dess ägare är väldigt viktigt. För ett djur blir den övergripande upplevelsen av behandlingen och vården helt känslomässigt baserad, medan ägaren också kan väga in rationella aspekter. Vi behöver tillgodose bägges behov och känslor.”

Evidensia-Carestation-Anesthesia-GE-Healthcare.png

Ett av de fem nya anestesisystemen, Carestation 600 serien från GE Healthcare, på Evidensia djursjukhus.

Hur viktigt det är att ha någorlunda lugna patienter har Mikael Golicz, ansvarig anestesiolog på sjukhuset, erfarenhet av:

”Vi utför ett antal olika slags behandlingar inom kirurgi och vård, t.ex. avancerad laserkirurgi, titthålsoperationer, ortopedi, onkologi, dermatologi, odontologi samt ögonkirurgi. Det är avgörande att vi kan försäkra en säker och lugn miljö för ett djur som inte förstår vad det går igenom och hjälpa se till att det vaknar upp utan smärta och känner sig tryggt istället för vansinnigt rädd. Ett skrämt djur kan också vara ett farligt djur, och det vill du verkligen inte ha.”

”Det spelar ingen roll om jag har en patient som vaknar efter patellaluxation, rotfyllning eller ”en enkel” kastrering – alla förtjänar samma uppmärksamhet och omsorg.”

”Med den här utrustningen kan vi erbjuda mycket hög patientsäkerhet. Jag kan hålla anestesin välbalanserad och ge varken för mycket eller för lite än vad som behövs och jag kan dra nytta av en mycket avancerad övervakning av djuret, för att på så sätt ha full kontroll över anestesin under hela behandlingen eller det kirurgiska ingreppet.”

Mikael Golicz Evidensia Göteborg.png

Mikael Golicz,  Anestesiöverläkare och LEG veterinär, Evidensia Göteborg

Varierande anestesier kräver avancerad övervakning

Sjukhuset har investerat i fem vårdstationer i 600-serien och nio B125-patientmonitorer från GE Healthcare, som används av sjukhusets 20 veterinärer och ungefär lika många djurvårdare. Vårdstationen i 600-serien är en mycket mångsidig anestesiplattform med skalbara verktyg och teknik för olika typer av akut behandling. B125-monitorn inkluderar bärbar övervakning med flera parametrar med larm och fysiologiska datapunkter.

”Med den här utrustningen kan vi erbjuda mycket hög patientsäkerhet. Jag kan hålla anestesin välbalanserad och ge varken för mycket eller för lite än vad som behövs och jag kan dra nytta av en mycket avancerad övervakning av djuret, för att på så sätt ha full kontroll över anestesin under hela behandlingen eller det kirurgiska ingreppet,” avslutar Mikael Golicz.

Med hjälp av den senaste utrustningen och övervakningstekniken för anestesi har teamet på Evidensia kunnat leverera en hög nivå av vård och omsorg till sina patienter ända sedan invigningen av sjukhuset som ägde rum den 26 augusti 2021.