Morten Bruvold, spesialist på MR-produkter fra GE Healthcare, holder en presentasjon for veterinærer på et møte arrangert av Fredrikstad dyrehospital.