Hur förbättrad CT-bildkvalitet underlättar arbetet för läkare på Södra Älvsborgs sjukhus

Article

Hur förbättrad CT-bildkvalitet underlättar arbetet för läkare på Södra Älvsborgs sjukhus

”När vi tidigt kan ställa rätt diagnos är det en lättnad för både patienten och läkaren”

När covid-19 drog fram över Europa under våren 2020 antog Sverige, i jämförelse med de flesta andra EU-länder, en mer avslappnad attityd till pandemin och valde att inte införa en nationell nedstängning av landet. Samtidigt upplevde vårdpersonal på frontlinjen en situation som inte liknade något de någonsin hade varit med om. Samtidigt som covid-19-infektioner och sjukhusinläggningar sköt i höjden tvingades sjukvårdspersonal komma på innovativa sätt att arbeta under oförutsedda omständigheter.

CT visade sig vara till stor hjälp för läkare vid undersökning av covid-19-patienter

På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås, i Västra Götaland på Sveriges västkust, var datortomografi (CT) till stor hjälp för läkare vid undersökning av covid-19-patienter. Den nya CT-tekniken har även hjälpt läkarna att ställa snabbare och noggrannare diagnos av många andra sjukdomar och tillstånd.

Anders Båth är radiolog på SÄS sedan 2014 och ansvarig för CT på sjukhuset. En av de maskiner som Anders Båth ansvarar för är GE Healthcares RevolutionTM CT, en modern CT-skanner som är utrustad med bildrekonstruktionsteknik med djupinlärning för TrueFidelityTM CT-bilder baserade på artificiell intelligens.

Revolution CT har inneburit ändrade utfall för många patienter och enligt Anders Båth har det även ändrat arbetsmetoderna för radiologer på SÄS.

CT-TrueFidelity-Sodra-Alvsborg-Anders-Båth.jpg

Anders Båth, radiolog, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

CT-bildkvalitet: ”Skillnaden var som natt och dag”

”Det var som natt och dag”, beskriver Anders Båth upplevelsen när han för första gången såg bilder från det nya systemet.

”Bildkvaliteten är utmärkt, även vid låga stråldoser. Vi är inte vana vid att halvera dosen och ändå få bilder av så hög kvalitet.”

”Nu har vi även tillgång till bilder med tunna snitt och lite brus. De är särskilt användbara vid diagnostisering av leveranomalier. Revolution CT fungerar även mycket bra för olika organ i bröstkorgen, exempelvis hjärta och lungor.”

CT-TrueFidelity-Sodra-Alvsborg-Anders-Båth2.jpg

Mindre brus innebär bättre möjligheter att upptäcka små anomalier

”Om det finns mycket brus i bilderna visas inte små förändringar, men med mindre brus har vi en mycket bättre möjlighet att upptäcka även de minsta anomalierna.

”Om det finns mycket brus i bilderna syns inte små förändringar, men med mindre brus har vi en mycket bättre möjlighet att upptäcka även de minsta anomalierna. Tidigare kunde vi inte alltid utesluta leverskador, och vi var tvungna att säga till patienterna att de måste komma tillbaka för att genomgå fler undersökningar. Patienterna var ibland tvungna att vänta flera veckor på ytterligare testresultat. ”När vi tidigt kan ställa rätt diagnos är det en lättnad för både patienten och läkaren”, säger Anders Båth.

CT-Low-dose-thorax.jpg

Thoraxundersökning med låg dos på 45-årig kvinna med misstänkt covid-19. Tunna snitt (0,625 mm) som har rekonstruerats med TrueFidelity. CTDI 1 mGy och DLP 40 mGy*cm.

När antalet patienter med smärta i övre delen av buken eller symtom i nedre delen av lungan sköt i höjden under våren 2020 beslutade SÄS att använda CT för att hjälpa läkare att undersöka dem. Anledningen var praktisk:

”Vi ville få patienterna skannade så fort som möjligt, så att vi kunde fånga upp potentiella covidinfektioner i ett tidigt skede. Vi ville inte ha patienter som eventuellt bar på viruset på sjukhuset utan diagnos, vilket skulle kunna leda till att många andra människor smittades. Anledningen till att vi valde CT var placeringen av vår Revolution CT-maskin – den står behändigt nära ingången till sjukhuset. Det innebar att vi kunde få de här patienterna skannade samtidigt som vi minimerade kontakten med andra människor”, förklarar Anders Båth.

Fördelarna med CT-skanning för covidpatienter – tidig upptäckt av tecken

”Covid har ett typiskt utseende i CT-undersökningar av thorax. Vissa andra tillstånd, till exempel olika typer av lunginflammation, kan vara svårare att upptäcka, men vi lärde oss snart att covid-19 ger ett ganska typiskt mönster i lungorna. Du kan faktiskt upptäcka tecken på covid-19-infektion i en CT-bild redan innan några symtom uppstår”, förklarar Anders Båth.

”Även om diagnos och undersökning av hur covid-19 ser ut i lungorna är relativt okomplicerat är emellertid nästa steg svårare. Ingen vet ännu exakt hur denna märkliga sjukdom ska behandlas.”

Behandling, smittspridning och långvarig påverkan från viruset är bara några av de många okända faktorerna vad gäller det nya coronaviruset. Som tur är kan modern teknik vara till hjälp. Förbättrad bildkvalitet tack vare tekniska framsteg och användning av artificiell intelligens hjälper vårdpersonal i Sverige och över hela världen att diagnostisera och fatta beslut gällande ett allt större antal patienter – med covid-19 och många andra tillstånd.

”Om bilderna är bättre blir våra diagnoser bättre. Och vi lär oss snabbt.”

”Om bilderna är bättre blir våra diagnoser bättre. Och vi lär oss snabbt. Faktum är att jag inte tror att det har hänt många gånger i historien att vi har lärt oss så mycket om en sjukdom så snabbt inom radiologi som vi har gjort med covid-19,” sammanfattar Anders Båth.

Som en av sjukhusets 30 radiologer drogs Anders Båth ursprungligen till radiologi på grund av hans stora intresse för teknologi och medicin.

”Radiologi är en spännande kombination av båda vetenskapsgrenarna,” säger Anders Båth.

CT-TrueFidelity-Sodra-Alvsborg-Anders-Båth3.jpg


Om Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har cirka 3 800 anställda och tillhandahåller medicinsk vård inom alla medicinska specialiteter inom länet. SÄS tillhandahåller sjukvård för en population på över 300 000 personer och hanterar en mängd olika verksamheter samt forskning. Sjukhuset har även ett starkt engagemang inom utbildning.

Läs mer om TrueFidelityTM CT-bilder – vår bildrekonstruktionsteknik med djupinlärning.