Avancerad visualisering Page

Den kliniska miljön har förändrats. De remitterande läkarna behöver snabb, detaljerad information om patologier för att kunna ge effektiv behandling. De förväntar sig snabbare och mer avancerade vyer av onormala förhållanden inom alla vårdområden. Med AW kan du leverera vad de behöver.


AW effektiviserar efterbearbetning så att du kan maximera den mest värdefulla resursen: tid. Och genom att alla bildhanteringstekniker sammanförs i AW kan du öka produktiviteten inom alla modaliteter ? CT, MR, PET, SPECT, interventionella, med ett enhetligt användargränssnitt för alla kliniska program.

Det du behöver
Med över 50 kliniska program är AW portalen till ökad produktivitet över alla modaliteter. Visa tillämpningar

Där du befinner dig
Du kan öppna AW-program via en arbetsstation, RIS/PACS eller en bärbar eller stationär dator från valfri plats med säker anslutning. Visa plattformar

När du behöver det
Bilder förbearbetas så att de är redo att granskas direkt när du öppnar ett kliniskt fall. Visa förbearbetning

De du arbetar med
Bevilja åtkomst till teammedlemmar, remitterande läkare eller andra radiologer för att underlätta fjärrkonsultationer, personalmöten eller dubbla granskningar. Visa AW Server

 • Applications (Program)

  Advantage 4D

  Efficient and accurate visualization and assessment of respiratory induced motion with fast 4D image reconstruction.
 • AW-plattformar

  AW Server

  Provides advanced visualization and diagnostic capabilities when and where you want them, and facilitates sharing images with whom you want to share them.

Kliniska program

Modalitetsprogram

Plattformar

Program som ingår

CardIQ Function Xpress

avancerad visualisering cardiq function xpress.

CardIQ Function Xpress-programmet för efterbearbetning hjälper dig att utvärdera hjärtfunktion och diagnostisera kardiovaskulär sjukdom med hög tillförlitlighet.

Dynamic Shuttle

avancerad visualisering dynamic shuttle, kliniskt.

Dynamic Shuttle möjliggör benfri visualisering av kärlen i en dynamisk CT-angiografiundersökning.

Advantage 4D

Advantage 4D

Advantage 4D är ett CT-program för retrospektiv aktivering som analyserar och karakteriserar andningsframkallad rörelse av anatomin.

OncoQuant

oncoquant, kliniskt.

OncoQuant-programmet för medicinsk diagnostik effektiviserar onkologisk granskning så att du kan ägna mindre tid åt att hämta studier och förbereda undersökningar, och mer tid åt att läsa och granska.

 • Utvärdering av påverkan på genomsnittstiden för granskning med VolumeShare 7 jämfört med den tidigare versionen, VolumeShare 5, visar tydligt att läkare som använder VolumeShare 7 minskar sin granskningstid med cirka 20 %, vilket förbättrar produktiviteten och effektiviteten vid diagnostisering av patienter.

 • I en tidigare studie visades att radiologer som använder AW VolumeShare7 (VS7) minskade sin granskningstid med 20 % i den dagliga verksamheten jämfört med när de använde den tidigare versionen. Den här studien syftar till att analysera inlärningskurvan för en användargrupp efter VS7-installation för att utvärdera det antal granskningssessioner som krävs för att uppnå denna nivå av effektivitetsökning.

  Denna studie visar att VS7-inlärningskurvan tenderar att följa en ”exponentiell” modell som associeras till snabb inlärning. Dessa användare kan nå en effektivitetsplatå och därmed vara helt fullärda vad gäller användning av VS7 på mindre än en månad.