Upptäck ett enkelt, snabbt och effektivt sätt att skapa och dela professionella ultraljudsrapporter. Med ViewPoint 6 kan du vara förvissad om att all viktig undersökningsinformation är strukturerad och tillgänglig på en skärm, med kritiska värden synliga i en vy. Minimera den tid du ägnar åt ultraljudsdokumentation. Maximera noggrannheten och enhetligheten i dina rapporter.

Produkter

Service och support

Nuvarande ViewPoint-kunder kan få tillgång till service via:

Supportlinje: +49 89 96281811 E-post: VPsupport@med.ge.com