CardioLab-system för elektrofysiologisk registrering

CardioLab hjälper dig att göra ditt liv enklare och ditt arbetsflöde smidigare. Produkterna i vår CardioLab-serie är konstruerade baserat på arvet från Prucka Engineering och levererar de EP-data och den visualisering som du behöver även för de mest komplexa fallen. Där det behövs. När det behövs.
CardioLab hjälper dig att göra ditt liv enklare och ditt arbetsflöde smidigare. Produkterna i vår CardioLab-serie är konstruerade baserat på arvet från Prucka Engineering och levererar de EP-data och den visualisering som du behöver även för de mest komplexa fallen. Där det behövs. När det behövs.

Produkter

Produktjämförelse