CardioLab-system för elektrofysiologisk registrering

CardioLab hjälper dig att göra ditt liv enklare och ditt arbetsflöde smidigare. Produkterna i vår CardioLab-serie är konstruerade baserat på arvet från Prucka Engineering och levererar de EP-data och den visualisering som du behöver även för de mest komplexa fallen. Där det behövs. När det behövs.

Produkter

Produktjämförelse

Välj det system som är utformat för din kombination av arbetsuppgifter.

Funktioner CardioLab IT CardioLab XT
Omfattande elektrofysiologiska registreringssystemsfunktioner Ingår Ingår
Flervägsdokumentation
Helt igenom effektiviserat dokumentations- och rapporteringsarbetsflöde hjälper dig att dokumentera fall med färre avbrott och samtidigt tillgodose alla dokumentationskrav.
Ingår Ingår
Elektronisk signatur
Integrerade funktioner för elektronisk signatur ger dig möjlighet att signera och låsa rapporter från CardioLab med ditt systeminloggningsnamn och -lösenord.
Ingår Ingår
Arbetsstation för invasiva procedurer1
Ett verktyg som ger forskare möjlighet att skapa och köra ytterligare algoritmer på verkliga signaldata utanför den aktiva patientmiljön.
N/A Valfritt
CardioLab-simulator1
Utbilda kollegor och annan personal när det passar dig. Den här kompakta och lätta lådan ansluter till CardioLab-systemet, vilket gör det möjligt att visa data från verkliga fall utanför den aktiva patientmiljön.
Valfritt Valfritt
Innova* med bordsnära kontrollgränssnitt
Använd viktiga CardioLab-funktioner direkt från Innova-röntgensystemet i behandlingsrummet.
Ingår Ingår
Dubbelriktat DICOM**-gränssnitt med GE Innova-röntgensystem
Bidrar till att öka datainmatningsmöjligheterna och spara tid genom att skicka demografisk patientinformation till Innova-systemet via DICOM MWL.
Ingår Ingår
ACC NCDR** ICD-registerformulär med program för export till Centricity ACC NCDR
Samla registerspecifika dataelement vid vårdplatsen och exportera dem till Centricity ACC-registerprogrammet.
Ingår Ingår
EtCO2-modulstöd
Stöder The Joint Commissions rekommendationer för dokumentation av vaken sedering med huvudströms- och sidoströms-EtCO2-data.
Valfritt Valfritt
Användardefinierade makron
Förenkla dokumentation, konfigurera systemet snabbare och säkerställ noggrannhet.
Ingår Ingår
Holter-fönster
Underlätta retrospektiv dokumentation med visuell referens med upp till fem minuters EKG.
N/A Ingår
Ablationssystemgränssnitt
Importera viktig information från många tillgängliga ablationsystem för mer komplett falldokumentation.
Ingår Ingår
Gränssnitt till CARTO** XP- och CARTO 3-system
Kör ett fall med CARTO XP- eller Carto 3-mappningssystemet på ett effektivt sätt.
N/A Tillval
Integrerad Centricity* CA1000 PACS-arbetsstation
Importera tidigare tagna bilder till studien och visa dem på armmonitorn.
N/A N/A
CardioImage*-bildhantering
Ta och hantera bilder från röntgen- eller ultraljudssystem under ett fall för inkludering i den slutliga rapporten.
N/A Ingår
CardioICE* – synkroniserat ultraljud
Visualisera hjärtstrukturer och enheter kontinuerligt i realtid för förbättrad kontroll och informationsåtkomst vid elektrofysiologiska procedurer.
N/A Tillval
1 Inte tillgängligt för försäljning på alla marknader