CardioLab-system för elektrofysiologisk registrering

CardioLab hjälper dig att göra ditt liv enklare och ditt arbetsflöde smidigare. Produkterna i vår CardioLab-serie är konstruerade baserat på arvet från Prucka Engineering och levererar de EP-data och den visualisering som du behöver även för de mest komplexa fallen. Där det behövs. När det behövs.

Produkter

Produktjämförelse