Healthcare digital

Centricity™ IT-lösningar för sjukvård ger konkreta insikter för hela vårdsystemet och vårdbeslut, vilket möjliggör bättre kliniska och ekonomiska resultat

Smarta anslutna lösningar

Utöka värdet av det digitala ekosystemet med smarta anslutna lösningar Komplettera ditt flerleverantörsekosystem med smarta anslutna lösningar för sammankoppling av människor, data och befintliga system för att driva smarta resultat.

Centricity™ – kliniskt arkiv

En standardbaserad VNA- och visningslösning för sammanställning och intelligent hantering av patientdata, kliniska bilder och företagsinnehåll.

Läs mer

Centricity™ 360

Centricity™ 360 hjälper vårdteam på olika platser att samarbeta om patientfall och distribuera kliniska data via ett leverantörsneutralt, professionellt socialt nätverk.

Läs mer

Applied Intelligence

Applied Intelligence frigör kraften i sjukvårdsdata så att du kan hantera de mest avgörande utmaningarna och uppnå hållbara kliniska, ekonomiska och driftsrelaterade resultat.

Läs mer

Centricity?-lösningar

Centricity?-lösningar för Enterprise Imaging omfattar ett sortiment av produkter som är specialanpassade för att förbättra de kliniska, ekonomiska och operativa resultat som vårdorganisationer förväntas leverera i dagens värdebaserade vårdmiljö.
IT-lösningarna för klinisk bildhantering bidrar till förbättrad produktivitet, åtkomst till information och hantering av den totala kostnaden för stora volymer av kliniska bilder och patientdata på ett effektivt sätt.

Centricity™ Cardio Enterprise

En kardiovaskulär IT-lösning som förser kardiologer med en enda central åtkomstpunkt för sammanställning av patientdata, kardiovaskulär bildhantering och patientrapporter med heltäckande konfigurerbara arbetsflöden ...

Läs mer

Centricity™ Universal Viewer

Nästa generations PACS. 3D-efterbehandling, bröstbildhanteringsverktyg och övergripande åtkomst till medicinska bilder på en enda dator.

Läs mer

Centricity™ RIS

Ett informations- och arbetsflödeshanteringssystem för radiologi- och nukleärmedicinavdelningar, polikliniska center och kliniker.

Läs mer

Avancerad visualisering

AW effektiviserar efterbearbetning så att du kan maximera den mest värdefulla resursen: tid. Genom att samla alla bildhanteringskliniker i ett system ökar AW produktiviteten inom alla modaliteter.

Läs mer
 
 

Centricity High Acuity Solutions

Centricity™ High Acuity Care-sortimentet är utformat för att göra vården mer enhetlig, effektivisera det kliniska arbetsflödet, öka lönsamheten och framför allt förbättra användarens och patientens upplevelse före, under och efter operationen samt vid intensivvård.

Centricity™ Opera

En användarvänlig lösning för hantering av operationssalar som förbättrar effektivitet, produktivitet och kommunaktion för att ge bästa möjliga patientupplevelse och lönsamhet.

Läs mer

Centricity™ High Acuity – anestesi

En integrerad lösning för anestesihantering som ger patienten bättre vård hela vägen från peroperativ bedömning till operation och postanestesivård.

Läs mer

Centricity™ High Acuity – intensivvård

En användarvänlig ICU-hanteringslösning med beprövade strategier som hjälper vårdpersonal att förbättra vårdkvaliteten, minska risken för fel, optimera tidsanvändningen och hantera kostnader bättre på intensivvårdsavdelningen (ICU).

Läs mer