Healthcare digital

Effektivisera hälsosystemet med Edison Datalogue

Sammanför vårdorganisationen med externa källor och tillhandahåll en koordinerad,
ekonomiskt hållbar och patientcentrerad lösning som kan användas inom
hela organisationen.

Centricity™-lösningar

Centricity™-lösningar för Enterprise Imaging omfattar ett sortiment av produkter som är specialanpassade för att förbättra de kliniska, ekonomiska och operativa resultat som vårdorganisationer förväntas leverera i dagens värdebaserade vårdmiljö.
IT-lösningarna för klinisk bildtagning bidrar till förbättrad produktivitet, åtkomst till information och hantering av den totala kostnaden för stora volymer av kliniska bilder och patientdata på ett effektivt sätt.

Centricity High Acuity Solutions

Centricity™ High Acuity Care-sortimentet är utformat för att göra vården mer enhetlig, effektivisera det kliniska arbetsflödet, öka lönsamheten och framför allt förbättra användarens och patientens upplevelse före, under och efter operationen samt vid intensivvård.
  1. Centricity™ Cardio Enterprise är ingen produkt utan en lösning som omfattar Centricity™ Cardio Workflow och Centricity™ Universal Viewer
  2. Centricity™ Opera är inte en medicinteknisk utrustning.