Nätverket för cath lab är utformat för att hjälpa dig att effektivisera processer, utföra åtgärder snabbt och minimera eftersläpning. Vår Centricity* Cardiology INW-server är en mycket skalbar IT-lösning som gör det möjligt för avdelningar av i stort sett alla storlekar att förbättra arbetsflödet. 
Nätverket för cath lab är utformat för att hjälpa dig att effektivisera processer, utföra åtgärder snabbt och minimera eftersläpning. Vår Centricity* Cardiology INW-server är en mycket skalbar IT-lösning som gör det möjligt för avdelningar av i stort sett alla storlekar att förbättra arbetsflödet. 

Produkter