CardioLab-system för elektrofysiologisk registrering

 • 3D-kartläggning

 • Ablationsgenerator

 • CVIS

 • Elektroniska patientjournaler

 • FFR-system

 • Informationssystem på sjukhus

 • Bildkällor

 • IVUS

 • NCDR-arkiv

 • Patientmonitorer

 • Pediatriska rapporter

 • Röntgen

Relaterade produkter