ComboLab elektrofysiologiskt och hemodynamiskt registreringssystem

ComboLab är ett kombinerat och kraftfullt elektrofysiologiskt och hemodynamiskt registreringssystem med smidiga samarbetsmöjligheter, tillförlitliga signalsystem och säkerhetsinställningar som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna.
ComboLab är ett kombinerat och kraftfullt elektrofysiologiskt och hemodynamiskt registreringssystem med smidiga samarbetsmöjligheter, tillförlitliga signalsystem och säkerhetsinställningar som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna.

ComboLab kan användas för allt från inskrivning och diagnostisering till behandling och fakturering. Optimera arbetsflödet för att öka produktiviteten. Systemet använder sig av avancerade algoritmer för att tillhandahålla tillförlitliga signaler inom EP-mätning. Skapa en mer enhetlig rapporteringsprocess med hjälp av integrerad dokumentation, omfattande samarbetsmöjligheter och standardiserad informationsinsamling vid patientnära vård. Utför både hemodynamiska och EP-mätningar på en och samma plattform med ComboLab som tillhandahåller de verktyg som krävs för att du ska kunna ställa snabba och välgrundade diagnoser.
 • Håll dig uppdaterad

 • 3D-kartläggning

 • Ablationsgenerator

 • CVIS

 • Elektroniska patientjournaler

 • FFR-system

 • Informationssystem på sjukhus

 • Bildkällor

 • IVUS

 • NCDR-arkiv

 • Patientmonitorer

 • Pediatriska rapporter

 • Röntgen

Relaterade produkter