Neonatal transport inom sjukhuset

One baby, one bed. Så enkelt är det. Och det är ett bra sätt att minimera störningar för spädbarn på neonatal intensivvårdsavdelning. Med fokus på effektiviseringslösningar erbjuder GE Healthcare innovationer som Giraffe* Shuttle, en mobil sängplats för spädbarn som lätt kan flyttas till andra vårdavdelningar inom sjukhusbyggnaden. Detta innebär mer resurser och färre risker för de minsta patienterna.

One baby, one bed. Så enkelt är det. Och det är ett bra sätt att minimera störningar för spädbarn på neonatal intensivvårdsavdelning. Med fokus på effektiviseringslösningar erbjuder GE Healthcare innovationer som Giraffe* Shuttle, en mobil sängplats för spädbarn som lätt kan flyttas till andra vårdavdelningar inom sjukhusbyggnaden. Detta innebär mer resurser och färre risker för de minsta patienterna.


One Baby. One Bed.

Bidrar till bättre vård för patienter i neonatal intensivvård genom att störande förflyttningar till andra vårdavdelningar minimeras.

Beakta följande scenarier: 

  • Måste du förflytta en högriskförlossning? Anslut bara Giraffe Shuttle till Giraffe OmniBed Carestation, ta den till förlossningsplatsen och lägg in barnet i Giraffe OmniBed Carestation för smidig förflyttning från värkarbete och förlossning till Neonatal-IVA.
  • Måste du lämna Neonatal-IVA för ett schemalagt ingrepp eller en diagnostisk studie? Du behöver inte störa barnet. Anslut bara Giraffe Shuttle till Giraffe OmniBed Carestation för att flytta barnet till önskad vårdavdelning inom samma sjukhusbyggnad.

Giraffe Shuttle förser Giraffe-värmaren med ström, vilket gör det möjligt för vårdpersonal att transportera barnet som redan ligger i värmaren från en vårdavdelning till en annan.